Samenvatting

Projecten die het ontwikkelen van talenten in de professionele kunsten stimuleren, komen in aanmerking voor subsidie van de provincie.

Formulier

Omschrijving

Samenwerkingsverbanden van rechtspersonen (eventueel aangevuld met particulieren) kunnen voor projecten die zorgen voor de ontwikkeling van talenten, een subsidie ontvangen. Het ontwikkelen van het talent heeft betrekking op het gebied van beeldende kunst, design of architectuur, muziek, audiovisuele kunst en film, theater, dans, circus of letteren.

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • het project draagt bij aan het Brabantse cultuursysteem;
  • het project is gericht op het opstellen en uitvoeren van een talentontwikkelprogramma;
  • de aanvragers en de deelnemers van het samenwerkingsverband zijn bereid deel te nemen aan door de provincie georganiseerde activiteiten in het kader van deTalenthub Brabant;
  • het samenwerkingsverband bestaat uit ten minste drie rechtspersonen.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in ยง9 (Talenthub Brabant) van de Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant.

 

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

 

Aanpak

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. Meer informatie over de Berichtenbox voor bedrijven en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden vindt u hier.

Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de Berichtenbox uw aanvraag in te dienen.

U kunt een aanvraag indienen door het aanvraagformulier te downloaden en in te vullen. Daarna stuurt u het formulier met de eventuele bijlagen naar het postadres van de provincie.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

 

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 15 januari 2018 tot en met 1 oktober 2019 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is voor de verschillende onderdelen:

• Beeldende kunst, design of architectuur: €800.000

• Muziek: €800.000

• Audiovisuele kunst en film: €490.000

• Theater, dans en circus: €520.000

• Letteren: €185.000

 

Startdatum

15-01-2018

Einddatum

01-10-2019

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

03-05-2018