Samenvatting

Projecten die het ontwikkelen van talenten in de professionele kunsten stimuleren, komen in aanmerking voor subsidie van de provincie.

Formulier

Omschrijving

Samenwerkingsverbanden van rechtspersonen (eventueel aangevuld met particulieren) kunnen voor projecten die zorgen voor de ontwikkeling van talenten, een subsidie ontvangen. Het ontwikkelen van het talent heeft betrekking op het gebied van beeldende kunst, design of architectuur, muziek, audiovisuele kunst en film, theater, dans, circus of letteren.

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • het project draagt bij aan het Brabantse cultuursysteem;
  • het project is gericht op het opstellen en uitvoeren van een talentontwikkelprogramma;
  • de aanvragers en de deelnemers van het samenwerkingsverband zijn bereid deel te nemen aan door de provincie georganiseerde activiteiten in het kader van deTalenthub Brabant;
  • het samenwerkingsverband bestaat uit ten minste drie rechtspersonen.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in §9 (Talenthub Brabant) van de Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant. 

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen. 

Aanpak

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Eventuele bijlagen kunt u uploaden en meesturen met het digitale aanvraagformulier. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Voor het digitaal ondertekenen van het aanvraagformulier heeft u eHerkenning (voor ondernemers of organisaties) of DigiD (voor burgers) nodig. Met deze middelen kunt u een rechtsgeldige digitale handtekening zetten.

Informatie over eHerkenning

Informatie over DigiD

Aanvraagformulier uitprinten en opsturen

Kunt of wilt u geen gebruik maken van eHerkenning of DigiD, dan biedt het digitale aanvraagformulier de mogelijkheid om dit uit te printen en te ondertekenen. Daarna stuurt u het formulier met de eventuele bijlagen naar het postadres van de provincie.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem.

In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Geeft u in het aanvraagformulier aan dat u géén gebruik wenst te maken van de Berichtenbox, dan zal de communicatie via de reguliere wijze verlopen.

Informatie over de Berichtenbox en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen. 

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 15 januari 2018 tot en met 1 oktober 2019 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is voor de verschillende onderdelen:

• Beeldende kunst, design of architectuur: €800.000

• Muziek: €800.000

• Audiovisuele kunst en film: €490.000

• Theater, dans en circus: €520.000

• Letteren: €185.000 

Startdatum

15-01-2018

Einddatum

01-10-2019

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

11-10-2018