Samenvatting

Projecten gericht op het ontwikkelen en uitvoeren van cultuurprojecten van ten minste nationaal belang, die bijdragen aan duurzame oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, komen in aanmerking voor subsidie van de provincie.

Privaatrechtelijke, publiekrechtelijke rechtspersonen (of een samenwerkingsverband tussen beiden) kunnen voor projecten die zorgen voor duurzame oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken een subsidie ontvangen.  

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • het project is van hoge culturele kwaliteit met onderscheidend vermogen op ten minste nationaal niveau, waarvoor ten minste nationaal belangstelling van afnemers, vakgenoten en vakpers mag worden verwacht.
  • het project draagt bij aan een duurzame oplossing voor een maatschappelijk vraagstuk.
  • het project draagt bij aan een duurzame samenwerking van privaatrechtelijke rechtspersonen, culturele instellingen en publiekrechtelijke rechtspersonen.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in §13 van de Subsidieregeling Hedendaagse Cultuur. Naast de regels van de Subsidieregeling zijn ook de regels van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant van toepassing.

Voor vragen kunt u terecht bij fondsmedewerker Anne Erkelens via secretaris@brabantc.nl

U kunt een aanvraag indienen via de website van Brabant C.  

De subsidie wordt, in geval van positief advies van de adviescommissie, verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

 

U kunt een aanvraag indienen van 15 februari 2024 tot en met 1 oktober 2024.

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is: € 700.000

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50 % van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 124.999. Het minimaal aan te vragen bedrag bedraagt € 40.000

15-02-2024

01-10-2024

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. 

09-04-2024