Samenvatting

Projecten gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van makers komen in aanmerking voor subsidie van de provincie. Makers zijn particulieren die zich beroepsmatig bezig houden met het ontwikkelen, produceren, beoefenen of presenteren van kunst en cultuur.

Omschrijving

Gemeenten kunnen voor projecten die de ontwikkeling van makers in de kunst- en cultuursector stimuleren, een subsidie ontvangen.

Voorwaarden

De voorwaarden voor subsidieverlening kunt u vinden in §10 (Makersregeling) van de Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant.

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij Marit Oosterom van Kunstloc Brabant via marit.oosterom@kunstlocbrabant.nl .

Voor regeling-technische vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanpak

U kunt een aanvraag indienen via de website van Kunstloc Brabant (voorheen bkkc en Kunstbalie).

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 1 oktober 2018 tot en met 31 december 2019 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 472.000.

De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van €50.000. 

Startdatum

01-10-2018

Einddatum

31-12-2019

Meer informatie

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

03-06-2019