Samenvatting

Projecten gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van makers komen in aanmerking voor subsidie van de provincie. Makers zijn particulieren die zich beroepsmatig bezig houden met het ontwikkelen, produceren, beoefenen of presenteren van kunst en cultuur.

Omschrijving

Gemeenten kunnen voor projecten die de ontwikkeling van makers in de kunst- en cultuursector stimuleren, een subsidie ontvangen.

Voorwaarden

De voorwaarden voor subsidieverlening kunt u vinden in §10 (Makersregeling) van de Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant.

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij Sam Branten van Kunstloc Brabant via sam.branten@kunstlocbrabant.nl

Voor regeling-technische vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanpak

U kunt een aanvraag indienen via de website van Kunstloc Brabant (voorheen bkkc en Kunstbalie).

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 6 januari 2020 tot en met 31 december 2020 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Voor de aanvraagperiode in 2020 bedraagt het beschikbare budget € 399.500.

De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van €50.000. 

Startdatum

06-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Meer informatie

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

24-07-2020