Samenvatting

Projecten gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van makers komen in aanmerking voor subsidie van de provincie. Makers zijn particulieren die zich beroepsmatig bezig houden met het ontwikkelen, produceren, beoefenen of presenteren van kunst en cultuur.

Gemeenten kunnen voor projecten die de ontwikkeling van makers in de kunst- en cultuursector stimuleren, een subsidie ontvangen.

De voorwaarden voor subsidieverlening kunt u vinden in §10 (Makersregeling) van de Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant.

Voor vragen kunt u terecht bij Luc Begas van Kunstloc Brabant via luc.begas@kunstlocbrabant.nl of via (013) 750 84 33

Voor regeling-technische vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

U kunt een aanvraag indienen via de website van Kunstloc Brabant (voorheen bkkc en Kunstbalie).

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

U kunt een aanvraag indienen van 4 januari 2023 tot en met 31 december 2023 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Voor de aanvraagperiode in 2023 bedraagt het beschikbare budget €400.000

De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van €50.000. 

04-01-2023

31-12-2023

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

20-06-2023