Samenvatting

Projecten die een impuls geven aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem door het opdoen van kennis op het gebied van cultureel ondernemerschap, komen in aanmerking voor subsidie van de provincie.

Omschrijving

Makers, culturele instellingen, publiekrechtelijke- en privaatrechtelijke rechtspersonen en samenwerkingsverbanden hiervan, kunnen subsidie ontvangen voor projecten die zorgen voor het opdoen van kennis op het gebied van cultureel ondernemerschap, waarbij artistieke en zakelijke doelstellingen optimaal in balans zijn.

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • het project draagt bij aan de structurele versterking van het cultureel ondernemerschap van de subsidieaanvrager;
  • het project is consistent in doel, opzet en uitvoering;
  • aan het project ligt een duidelijke leervraag van de aanvrager ten grondslag.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in §7 (Kennisvouchers impulsgelden) van de Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant. 

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij Sam Branten van Kunstloc Brabant via sam.branten@kunstlocbrabant.nl

Voor regeling-technische vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen. 

Aanpak

U kunt een aanvraag indienen via de website van Kunstloc Brabant (voorheen bkkc en Kunstbalie).

De subsidie wordt, in geval van een positief advies van de adviescommissie, verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen 6 januari 2020 tot en met 31 december 2020 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode in 2020 bedraagt € 150.000.

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 80% van de subsidiabele kosten tot een maximum van €8.000. 

Startdatum

06-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Meer informatie

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

24-07-2020