Samenvatting

Projecten die een impuls geven aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem door het opdoen van kennis op het gebied van cultureel ondernemerschap, komen in aanmerking voor subsidie van de provincie.

Makers, culturele instellingen, publiekrechtelijke- en privaatrechtelijke rechtspersonen en samenwerkingsverbanden hiervan, kunnen subsidie ontvangen voor projecten die zorgen voor het opdoen van kennis op het gebied van cultureel ondernemerschap, waarbij artistieke en zakelijke doelstellingen optimaal in balans zijn.

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • het project draagt bij aan de structurele versterking van het cultureel ondernemerschap van de subsidieaanvrager;
  • het project is consistent in doel, opzet en uitvoering;
  • aan het project ligt een duidelijke leervraag van de aanvrager ten grondslag.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in §7 (Kennisvouchers impulsgelden) van de Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant. Naast de regels van de Subsidieregeling zijn ook de regels van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant van toepassing.

Voor vragen kunt u terecht bij Luc Begas van Kunstloc Brabant via luc.begas@kunstlocbrabant.nl of via (013) 750 84 33

Voor regeling-technische vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen. 

U kunt een aanvraag indienen via de website van Kunstloc Brabant (voorheen bkkc en Kunstbalie).

De subsidie wordt, in geval van een positief advies van de adviescommissie, verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

U kunt een aanvraag indienen van  4 januari 2023 tot en met 31 december 2023 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode in 2023 bedraagt € 167.422.

De hoogte van de subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten tot een maximum van €7.500. 

04-01-2023

31-12-2023

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

16-10-2023