Samenvatting

Gemeenten kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die kinderen ondersteunen bij het meedoen aan kunst- en cultuuractiviteiten. De ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen deelname aan deze activiteiten niet zelf betalen.

Formulier

Omschrijving

De provincie wil stimuleren dat gemeenten beneden de 100.000 inwoners zich aansluiten bij het provinciaal Jeugdcultuurfonds. De landelijke regeling van het Jeugdcultuurfonds bepaalt dat gemeenten met 100.000 inwoners of meer zich kunnen aansluiten bij het landelijk fonds.

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • de activiteiten bieden kansen voor de culturele ontwikkeling van kinderen van 4 tot 17 jaar die om financiĆ«le redenen geen lid kunnen worden van een amateurkunstvereniging of geen lessen in een bepaalde kunstdiscipline kunnen volgen;
  • alleen gemeenten kunnen namens de gezinnen een aanvraag doen;
  • de gemeente is verplicht zelf een fonds op te richten waarbij cofinanciering uit het provinciaal fonds kan worden verkregen.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in paragraaf 5 (Jeugdcultuurfonds Brabant) van van de Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant. 

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Kunstbalie via info@kunstbalie.nl of via (013)4648280.

Aanpak

Bedrijven of instellingen kunnen met aanvragen en verzoeken aan de provincie Noord-Brabant terecht bij Berichtenbox voor bedrijven. Daar kunt u ook een eigen account aanmaken als u die nog niet heeft. Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de berichtenbox uw aanvragen en verzoeken in te dienen.

U kunt een aanvraag indienen door het aanvraagformulier te downloaden en in te vullen. Daarna stuurt u het formulier met de eventuele bijlagen op naar het postadres van de Kunstbalie.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

Gemeenten met een inwoneraantal tot 100.000 inwoners kunnen aanvraag indienen  tot en met 31 december 2018 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt. Dit kunt u doen door het aanvraagformulier te downloaden en in te vullen. Daarna stuurt u het formulier met de eventuele bijlagen op naar het postadres van de Kunstbalie.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget bedraagt voor 2017 €75.000 en voor 2018 €75.000. 

Startdatum

01-01-2017

Einddatum

31-12-2018

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

11-10-2018