Samenvatting

Projecten die een impuls geven aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem komen in aanmerking voor subsidie van de provincie.

Formulier

Omschrijving

Makers, culturele instellingen, publiekrechtelijke- en privaatrechtelijke rechtspersonen en samenwerkingsverbanden hiervan, kunnen subsidie ontvangen voor projecten die zorgen voor het versterken van de positie van de culturele sector in het maatschappelijk krachtenveld.

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • de artistieke kwaliteit binnen het project is geborgd;
  • het project beschrijft de ontwikkeling die de aanvrager beoogt, vanuit de context van het reguliere werk van de aanvrager en is daarmee van betekenis voor het Brabantse cultuursysteem;
  • het project is toekomstbestendig op bedrijfseconomisch dan wel maatschappelijk vlak, dat wil zeggen dat het is gericht op het realiseren van een blijvend effect.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in §6 van de Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant. 

Contact

Voor vragen over het impulsgeldenprogrammakunt u terecht bij Marit Oosterom van Kunstloc Brabant via marit.oosterom@kunstlocbrabant.nl .

Voor regeling-technische vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen. 

Aanpak

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. Meer informatie over de Berichtenbox voor bedrijven en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden vindt u hier.

Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de Berichtenbox uw aanvraag in te dienen.

U kunt een aanvraag indienen via de website van Kunstloc Brabant (voorheen bkkc en Kunstbalie).

De subsidie wordt, in geval van positief advies van de adviescommissie, verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen. 

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 12 maart 2018 tot en met 31 december 2018 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 1.783.640,-.

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten. 

Startdatum

12-03-2018

Einddatum

31-12-2018

Meer informatie

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

11-10-2018