Samenvatting

Projecten die een impuls geven aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem komen in aanmerking voor subsidie van de provincie.

Formulier

Makers, culturele instellingen, publiekrechtelijke- en privaatrechtelijke rechtspersonen en samenwerkingsverbanden hiervan, kunnen subsidie ontvangen voor projecten die zorgen voor het versterken van de positie van de culturele sector in het maatschappelijk krachtenveld.

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • de artistieke kwaliteit binnen het project is geborgd;
  • het project beschrijft de ontwikkeling die de aanvrager beoogt, vanuit de context van het reguliere werk van de aanvrager en is daarmee van betekenis voor het Brabantse cultuursysteem;
  • het project is toekomstbestendig op bedrijfseconomisch dan wel maatschappelijk vlak, dat wil zeggen dat het is gericht op het realiseren van een blijvend effect.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in §6 (Impulsgelden) van de Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant. 

Contact

Voor vragen over het impulsgeldenprogramma kunt u terecht bij Sam Branten van Kunstloc Brabant via sam.branten@kunstlocbrabant.nl

Voor regeling-technische vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen. 

U kunt een aanvraag indienen via de website van Kunstloc Brabant (voorheen bkkc en Kunstbalie).

De subsidie wordt, in geval van positief advies van de adviescommissie, verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen. 

U kunt een aanvraag indienen van 11 september 2023 tot en met 17 september 2023of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

 

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 919.947

De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 50.000.

11-09-2023

17-09-2023

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

13-03-2023