Samenvatting

Projecten die een impuls geven aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem komen in aanmerking voor subsidie van de provincie.

Formulier

Omschrijving

Makers, culturele instellingen, publiekrechtelijke- en privaatrechtelijke rechtspersonen en samenwerkingsverbanden hiervan, kunnen subsidie ontvangen voor projecten die zorgen voor het versterken van de positie van de culturele sector in het maatschappelijk krachtenveld.

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • de artistieke kwaliteit binnen het project is geborgd;
  • het project beschrijft de ontwikkeling die de aanvrager beoogt, vanuit de context van het reguliere werk van de aanvrager en is daarmee van betekenis voor het Brabantse cultuursysteem;
  • het project is toekomstbestendig op bedrijfseconomisch dan wel maatschappelijk vlak, dat wil zeggen dat het is gericht op het realiseren van een blijvend effect.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in §6 (Impulsgelden) van de Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant. 

Contact

Voor vragen over het impulsgeldenprogramma kunt u terecht bij Sam Branten van Kunstloc Brabant via sam.branten@kunstlocbrabant.nl

Voor regeling-technische vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen. 

Aanpak

U kunt een aanvraag indienen via de website van Kunstloc Brabant (voorheen bkkc en Kunstbalie).

De subsidie wordt, in geval van positief advies van de adviescommissie, verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen. 

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen in de volgende periodes, of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt:

  • 13 januari 2020 tot en met 19 januari 2020;
  • 20 april 2020 tot en met 26 april 2020;
  • 21 september 2020 tot en met 27 september 2020.  

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode in 2020 €1.847.744.

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van €124.999. 

Startdatum

21-09-2020

Einddatum

27-09-2020

Meer informatie

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

27-01-2021