Samenvatting

Projecten die een impuls geven aan de ontwikkeling van de Brabantse cultuursector door middel van crowdfunding, komen in aanmerking voor subsidie van de provincie.

Omschrijving

Makers, culturele instellingen en privaatrechtelijke rechtspersonen kunnen een subsidie ontvangen voor projecten die onderdeel uitmaken van de Brabantse cultuursector en die voor 70% financiering vinden via een crowdfunding platform.

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • de artistieke kwaliteit van het project is geborgd;
  • het project is gericht op crowdfunding gedurende een vastgestelde periode;
  • de aanvrager verkrijgt 70% van het bedrag waarvoor crowdfunding wordt gezocht, via een daarvoor bestemd crowdfunding platform.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in §8 van de Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant. 

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij Marit Oosterom van Kunstloc Brabant via marit.oosterom@kunstlocbrabant.nl .

Voor regeling-technische vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen. 

Aanpak

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. Meer informatie over de Berichtenbox voor bedrijven en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden vindt u hier.

Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de Berichtenbox uw aanvraag in te dienen.

U kunt een aanvraag indienen via de website van de Kunstloc Brabant (voorheen bkkc en Kunstbalie).

De subsidie wordt, in geval van positief advies van de adviescommissie, verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen. 

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 3 april 2017 tot en met 31 december 2018 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 100.000.

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 30% van de subsidiabele kosten tot een maximum van €20.000. 

Startdatum

03-04-2017

Einddatum

31-12-2018

Meer informatie

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

11-10-2018