Samenvatting

Projecten die een impuls geven aan de duurzame ontwikkeling van de Brabantse cultuursector door middel van crowdfunding, komen in aanmerking voor subsidie van de provincie.

Omschrijving

Makers, culturele instellingen en privaatrechtelijke rechtspersonen kunnen een subsidie ontvangen voor projecten die onderdeel uitmaken van de Brabantse cultuursector en die voor 70% financiering vinden via een crowdfunding platform.

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • de artistieke kwaliteit van het project is geborgd;
  • het project is gericht op crowdfunding gedurende een vastgestelde periode;
  • de aanvrager verkrijgt 70% van het bedrag waarvoor crowdfunding wordt gezocht, via een transparant platform.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in §8 (Crowdfunding) van de Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant. 

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij Sam Branten van Kunstloc Brabant via sam.branten@kunstlocbrabant.nl 

Voor regeling-technische vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen. 

Aanpak

U kunt een aanvraag indienen via de website van de Kunstloc Brabant (voorheen bkkc en Kunstbalie).

De subsidie wordt, in geval van positief advies van de adviescommissie, verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen. 

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 6 januari 2020 tot en met 31 december 2020 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode in 2020 bedraagt €120.000.

De hoogte van de subsidie bedraagt 30% van de subsidiabele kosten tot een maximum van €20.000. 

Startdatum

06-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Meer informatie

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

09-06-2020