Samenvatting

Projecten die zich richten op crowdfunding van culturele activiteiten die een impuls geven aan de duurzame ontwikkeling van de Brabantse cultuursector, komen in aanmerking voor subsidie van de provincie.

Omschrijving

Makers, culturele instellingen en privaatrechtelijke rechtspersonen kunnen een subsidie ontvangen voor projecten die zich richten op crowdfunding van culturele actviteiten. Deze culturele activiteiten geven een impuls aan de duurzame ontwikkeling van de Brabantse cultuursector. 

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • de artistieke kwaliteit van het project is geborgd;
  • het project is gericht op crowdfunding gedurende een vastgestelde periode.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in §8 (Crowdfunding) van de Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant. 

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij Joosje Duindam van Kunstloc Brabant via joosje.duindam@kunstlocbrabant.nl of via (013) 4648270

Voor regeling-technische vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282Aanpak

U kunt een aanvraag indienen via de website van Kunstloc Brabant (voorheen bkkc en Kunstbalie).

De subsidie wordt, in geval van positief advies van de adviescommissie, verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen. 

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 4 januari 2021 tot en met 31 december 2021 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode in 2021 bedraagt €50.000.

De hoogte van de subsidie bedraagt 15% van de subsidiabele kosten tot een maximum van €10.000. 

Startdatum

04-01-2021

Einddatum

31-12-2021

Meer informatie

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

30-07-2021