Samenvatting

Projecten die zich richten op crowdfunding van culturele activiteiten die een impuls geven aan de duurzame ontwikkeling van de Brabantse cultuursector, komen in aanmerking voor subsidie van de provincie.

Makers, culturele instellingen en privaatrechtelijke rechtspersonen kunnen een subsidie ontvangen voor projecten die zich richten op crowdfunding van culturele activiteiten. Deze culturele activiteiten geven een impuls aan de duurzame ontwikkeling van de Brabantse cultuursector. 

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • de artistieke kwaliteit van het project is geborgd;
  • het project is gericht op crowdfunding gedurende een vastgestelde periode.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in §8 (Crowdfunding) van de Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant. 

Voor vragen kunt u terecht bij Luc Begas van Kunstloc Brabant via luc.begas@kunstlocbrabant.nl of via (013) 750 84 33

Voor regeling-technische vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen. 

U kunt een aanvraag indienen via de website van Kunstloc Brabant (voorheen bkkc en Kunstbalie).

De subsidie wordt, in geval van positief advies van de adviescommissie, verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen. 

U kunt een aanvraag indienen van 4 januari 2023 tot en met 31 december 2023 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode in 2023 bedraagt € 92.589.

De hoogte van de subsidie bedraagt 30% van de subsidiabele kosten tot een maximum van €20.000. 

04-01-2023

31-12-2023

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

16-10-2023