Samenvatting

MKB-ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie die dient als voorbereiding op een innovatieproject.

Formulier

Omschrijving

De provincie wil innovatie door MKB-bedrijven stimuleren. Om de slagingskans van innovatieve projecten te vergroten is het opzetten van een haalbaarheidsstudie aan te bevelen. Op deze manier is vroegtijdig bijsturen in een project mogelijk. Om financiƫle redenen gebeurt dit nu vaak niet. Deze regeling maakt het opzetten van een haalbaarheidsstudie mogelijk.

Voorwaarden

De voorwaarden voor subsidieverlening kunt u vinden in de Subsidieregeling haalbaarheidsstudies Noord-Brabant.

De hoogte van de subsidie bedraagt 50 % van de subsidiabele kosten met een minimum van €1.000 en een maximum van € 10.000.

Het totale beschikbare budget voor de periode van 16 februari 2015 tot en met 28 februari 2017 is € 1.500.000,-

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij BV, via info@bom.nl of via 088-83 111 20.

Aanpak

U kunt een aanvraag indienen van 16 februari 2015 tot en met 28 februari 2017, of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt. Dit kunt u doen door het aanvraagformulier te downloaden en in te vullen. Daarna stuurt u het formulier met de eventuele bijlagen op naar de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij BV (BOM) te Tilburg.

Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

Wet- en regelgeving

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

23-03-2017