Samenvatting

Wilt u grondwater onttrekken? En staat u ingeschreven in het register van inrichtingen? Dan bent u verplicht om hierover provinciale belasting te betalen. De hoogte van de belasting is afhankelijk aan de hoeveelheid grondwater dat u onttrekt. U meldt de onttrokken hoeveelheid grondwater bij de omgevingsdienst in uw regio.

In de meeste gevallen heft de provincie belastinggeld op het onttrekken van grondwater. U bent belastingplichtig, als u houder van een inrichting bent die staat ingeschreven in het register van inrichtingen. De hoogte van deze provinciale belasting is afhankelijk aan de hoeveelheid van het onttrokken grondwater. Bij het opleggen van de heffing wordt ook rekening gehouden met water infiltratie. Soms kunt u vrijstelling van deze heffing krijgen. Bijvoorbeeld als het onttrekken van grondwater gebeurt voor het maken van landijsbanen, de sanering van het grondwater of dat het voor de koude- en warmteopslag in de bodem is.

Contact

Als u een vergunning heeft voor het onttrekken van grondwater dan bent u ingeschreven bent in het register van inrichtingen. Dan ontvangt u aan het begin van elk kalenderjaar een brief waarin u gevraagd wordt aangifte te doen van de hoeveelheid grondwater die uw bedrijf onttrokken heeft. U geeft de onttrokken hoeveelheid grondwater door aan de omgevingsdienst in uw regio. Op basis van deze gegevens zal de hoogte van de heffing worden vastgesteld.

29-09-2020