Samenvatting

Projecten die zich richten op het verwerven van grond of beƫindigen van een pacht- of erfpachtovereenkomst ten behoeve van het behoud en herstel van wijst in combinatie met natuurontwikkeling, kunnen in aanmerking komen voor subsidie van het Groen Ontwikkelfonds Brabant.

Formulier

Omschrijving

Aanvragers, met uitzondering van de rijksoverheid, kunnen voor het verwerven, functie wijzigen projecten die zorgen voor behoud en herstel van wijst in combinatie met het ontwikkelen van natuur, een subsidie ontvangen.

Voorwaarden

Heeft u een idee voor een initiatief en/of wilt u een subsidie aanvragen neem dan contact op met de Werkeenheid Natuurnetwerk Brabant. Zij geven adviezen over de opzet van kansrijke projecten en ondersteunen bij het opstellen van subsidieaanvragen.

Contact

Voor advies en vragen kunt u terecht bij de Werkeenheid Natuurnetwerk Brabant.

Aanpak

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met DigiD (particulieren en bedrijven zonder rechtspersoonlijkheid zoals de eenmanszaak, VOF, maatschap of commanditaire vennootschap) of eHerkenning (bedrijven, instellingen of overheden met rechtspersoonlijkheid) zet u een digitale handtekening.

Aanvraagformulier uitprinten en opsturen

Kunt of wilt u geen gebruik maken van eHerkenning of DigiD, dan biedt het digitale aanvraagformulier de mogelijkheid om dit uit te printen en te ondertekenen. Daarna stuurt u het formulier met de eventuele bijlagen naar het postadres van het Groen Ontwikkelfonds Brabant.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

Wet- en regelgeving

Startdatum

01-01-2019

Meer informatie

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen een besluit van het Groen Ontwikkelfonds Brabant. In het besluit dat u ontvangt staat hoe u het bezwaar kunt maken.

Bijgewerkt

13-06-2019