Samenvatting

Projecten gericht op het stimuleren van woningeigenaren om geluidsisolerende maatregelen te treffen aan woningen gelegen langs een provinciale weg met een geluidbelasting op de gevel vanwege die weg in de grootte van 60 tot en met 64 dB, komen in aanmerking voor subsidie van de provincie voor het treffen van maatregelen aan de gevel.

Formulier

Omschrijving

Bewoners/eigenaren van woningen langs provinciale wegen kunnen subsidie krijgen voor het treffen van maatregelen aan de gevel om te voldoen aan het vereiste geluidsniveau in de woning.

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • het project betreft een woning gelegen aan een provinciale weg, die een geluidsbelasting ondervindt op de gevel in de grootte van 60 tot en met 64 dB;
  • het project is gericht op het saneren van een of meer geluidsgevoelige ruimtes.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in de Subsidieregeling geluidsisolatie woningen Noord-Brabant. 

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanpak

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met DigiD (particulieren en bedrijven zonder rechtspersoonlijkheid zoals de eenmanszaak, VOF, maatschap of commanditaire vennootschap) of eHerkenning (bedrijven, instellingen of overheden met rechtspersoonlijkheid) zet u een digitale handtekening.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox.

 

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen. 

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 1 maart 2019 tot en met 15 december 2021 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 300.000,-.

Startdatum

01-03-2019

Einddatum

15-12-2021

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. 

Bijgewerkt

04-03-2021