Samenvatting

Hebt u een klacht over de provincie? Laat het ons weten.

Formulier

Omschrijving

Iedereen heeft het recht om een klacht in te dienen bij de provincie. Meestal gaat het om gedrag van een bestuurder of ambtenaar. Een reden kan zijn dat u vindt dat u aan het lijntje wordt gehouden. Of dat u verkeerd of helemaal niet geïnformeerd bent.

Voorwaarden

Een schriftelijke klacht moet aan de volgende eisen voldoen:

  • De klacht is maximaal 1 jaar oud.
  • Het gaat niet om een kleine aanklacht. 
  • Er is geen andere manier om uw aanklacht naar voren te brengen. Bijvoorbeeld via een klachtenprocedure (bij een klachtencommissie), via bezwaar en beroep of via een andere gerechtelijke procedure.

Zo kunt u geen klacht indienen als uw aanvraag voor het bouwen van een schuur of het houden van een evenement is afgewezen. Daarvoor bestaat de bezwaar- en beroepsprocedure.

De provincie is niet verplicht de klacht te behandelen. Bijvoorbeeld als de aanklacht te klein is.

Contact

U kunt zowel mondeling als schriftelijk uw klacht indienen bij de provincie.

Aanpak

U dient de klacht in bij de provincie. In uw klacht staat:

  • uw naam en adres
  • de omschrijving van de gedraging of klacht
  • tegen wie de klacht wordt ingediend
  • de reden van uw klacht

 

 

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Bezwaar en beroep

U kunt geen bezwaar maken tegen de beslissing. Ook kunt u geen beroep aantekenen. U kunt wel een klacht indienen bij de Nationale ombudsman. De Nationale ombudsman behandelt klachten over verschillende overheidsinstanties, waaronder de provincie.

Provinciale bezwaarmogelijkheden.

Bijgewerkt

05-12-2019