Samenvatting

De provinciale weg is bedoeld om het verkeer daarop zo snel en veilig mogelijk te laten rijden. Wilt u de provinciale weg op een andere manier gebruiken? Dan heeft u een vergunning nodig.

Formulier

Omschrijving

Voor de volgende soorten gebruik van de weg kunnen Gedeputeerde Staten een vergunning geven: a. evenementen; b. wedstrijden; c. activiteiten, niet zijnde evenementen of wedstrijden; d. voorwerpen in verband met evenementen of wedstrijden; e. standplaatsen; f. spandoeken; g. bouwafvalcontainers; h. stoffen. Dit staat in de Regeling veranderen en gebruiken van wegen Noord-Brabant. Wilt u de weg op een andere manier gebruiken dan hier boven staat? Dan krijgt u van Gedeputeerde Staten geen vergunning.

Voorwaarden

De aanvraag moet zijn voor een weg die van de provincie is. (kaart met provinciale wegen) Gedeputeerde Staten bekijken of de aanvraag goedgekeurd wordt. Hierbij wordt gekeken of de verkeersveiligheid, leefbaarheid en kwaliteit van de weg gelijk blijft. Als dit niet het geval is, verlenen de Gedeputeerde Staten geen vergunning.

Contact

Om in aanmerking te komen voor een vergunning, dient u een aanvraag in bij het college van Gedeputeerde Staten.

 

Termijn

Gedeputeerde Staten nemen binnen een redelijke termijn een besluit op uw aanvraag.

Wet- en regelgeving

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

12-11-2019