Samenvatting

De provinciale weg is bedoeld om het verkeer daarop zo snel en veilig mogelijk te laten rijden. Wilt u de provinciale weg op een andere manier gebruiken? Dan heeft u een vergunning nodig.

Formulier

Omschrijving

Voor de volgende soorten gebruik van de weg kunnen Gedeputeerde Staten een vergunning geven: a. evenementen; b. wedstrijden; c. activiteiten, niet zijnde evenementen of wedstrijden; d. voorwerpen in verband met evenementen of wedstrijden; e. standplaatsen; f. spandoeken; g. bouwafvalcontainers; h. stoffen. Dit staat in de Regeling veranderen en gebruiken van wegen Noord-Brabant. Wilt u de weg op een andere manier gebruiken dan hier boven staat? Dan krijgt u van Gedeputeerde Staten geen vergunning.

Voorwaarden

De aanvraag moet zijn voor een weg die van de provincie is. (kaart met provinciale wegen) Gedeputeerde Staten bekijken of de aanvraag goedgekeurd wordt. Hierbij wordt gekeken of de verkeersveiligheid, leefbaarheid en kwaliteit van de weg gelijk blijft. Als dit niet het geval is, verlenen de Gedeputeerde Staten geen vergunning.

Contact

Om in aanmerking te komen voor een vergunning, dient u een aanvraag in bij het college van Gedeputeerde Staten.

Termijn

Gedeputeerde Staten nemen binnen een redelijke termijn een besluit op uw aanvraag.

Aanpak

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het e-formulier in te vullen. Eventuele bijlagen kunt u uploaden en meesturen met het e-formulier. Het e-formulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Voor het digitaal ondertekenen van het e-formulier heeft u eHerkenning (voor ondernemers of organisaties) of DigiD (voor burgers) nodig. Met deze middelen kunt u een rechtsgeldige digitale handtekening zetten.

Informatie over eHerkenning.

Informatie over DigiD.

E-formulier uitprinten en opsturen

Ook hebt u de optie het ingevulde e-formulier uit te printen en op te sturen. U kunt het formulier met de eventuele bijlagen opsturen naar het postadres van de provincie.

Formulier aanvragen

Mocht u uw aanvraag niet digitaal willen/kunnen invullen of versturen, dan is het mogelijk een formulier aan te vragen bij de provincie Noord-Brabant, telefoonnummer 073-6812990. U kunt de ingevulde aanvraag naar het op het formulier vermelde postadres sturen.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem.

In het e-formulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Geeft u in het e-formulier aan dat u géén gebruik wenst te maken van de Berichtenbox, dan zal de communicatie via de reguliere wijze verlopen.

Informatie over de Berichtenbox en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden 

Wet- en regelgeving

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

25-08-2020