Samenvatting

De provinciale weg is bedoeld om het verkeer daarop zo snel en veilig mogelijk te laten rijden. Wilt u de provinciale weg op een andere manier gebruiken? Dan heeft u een vergunning nodig.

Formulier

Provinciale wegen zijn primair bedoeld om het verkeer vlot en veilig af te wikkelen. Voor het op een andere manier gebruiken van die wegen kunnen Gedeputeerde Staten een vergunning verlenen. Dit kan bijvoorbeeld voor evenementen, optochten en werkzaamheden zoals het (ver)leggen van kabels en leidingen of het plaatsen van borden zijn.

Gedeputeerde Staten beoordelen iedere aanvraag aan verschillende criteria die het belang van de doorstroming, verkeersveiligheid, leefbaarheid en de kwaliteit van de weg beschermen.

Gedeputeerde Staten nemen binnen een redelijke termijn een besluit op uw aanvraag. Meestal is dat binnen circa 8 weken.

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het e-formulier in te vullen. Eventuele bijlagen kunt u uploaden en meesturen met het e-formulier. Het e-formulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Voor het digitaal ondertekenen van het e-formulier heeft u eHerkenning (voor ondernemers of organisaties) of DigiD (voor burgers) nodig. Met deze middelen kunt u een rechtsgeldige digitale handtekening zetten.

E-formulier uitprinten en opsturen

Ook hebt u de optie het ingevulde e-formulier uit te printen en op te sturen. U kunt het formulier met de eventuele bijlagen opsturen naar het postadres van de provincie.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem.

In het e-formulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Geeft u in het e-formulier aan dat u géén gebruik wenst te maken van de Berichtenbox, dan zal de communicatie via de reguliere wijze verlopen.

Informatie over de Berichtenbox en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

19-12-2023