Samenvatting

Projecten voor het versterken van de herkenbaarheid en beleefbaarheid van het beekdal, het versterken van de landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit en het versterken van het leefgebied voor flora en fauna komen in aanmerking voor subsidie van de provincie.

Formulier

Omschrijving

Gemeenten, waterschappen en rechtspersonen die natuurbeheer als doel hebben kunnen voor projecten die de ruimtelijke kwaliteit versterken van de grenscorridor, een subsidie ontvangen.

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • het project wordt uitgevoerd in een van genoemde deelgebieden
  • het project past binnen de integrale visie van het betreffende deelgebied
  • advies van de Stuurgroep Grenscorridor N69

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in ยง1 (Gebiedsimpuls deelgebieden Einderheide, Dommel-Noord, Dommel-Zuid, Keersop en de Run) van de Subsidieregeling gebiedsimpuls grenscorridor Noord-Brabant. 

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanpak

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met eHerkenning zet u een digitale handtekening.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen. 

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen vanaf 1 augustus 2017 tot en met 15 december 2021 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt. 

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is:

  •  €266.000 voor het deelgebied Einderheide
  •  €180.000 voor het deelgebied Dommel-Noord
  •  €139.000 voor het deelgebied Dommel-Zuid
  •  €1.067.000 voor het deelgebied Keersop
  •  €702.000 voor het deelgebied Run.

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten en minimaal € 5.000. 

Startdatum

01-08-2017

Einddatum

15-12-2021

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

13-11-2020