Samenvatting

Projecten voor de aanleg of verbetering van fiets-, wandel- en ruiterpaden en de aanleg of verbetering van kleine recreatieve plekken komen in aanmerking voor subsidie van de provincie. Ook voor het aanleggen of verbeteren van bruggen, tunnels of trekpontjes ten behoeve van fiets-of voetpaden, is subsidie mogelijk.

Formulier

Omschrijving

Gemeenten, waterschappen en rechtspersonen die natuurbeheer als doel hebben kunnen voor projecten die zorgen het aanleggen of verbeteren van de recreatieve routes binnen het gebied van de grenscorridor N69 , een subsidie ontvangen.

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • Het project wordt uitgevoerd in het gebied van grenscorridor N69.
  • Een advies van de Stuurgroep Grenscorridor N69

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in ยง2 (Gebiedsimpuls recreatieve routes) van de Subsidieregeling gebiedsimpuls grenscorridor Noord-Brabant.

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanpak

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met eHerkenning zet u een digitale handtekening.

Aanvraagformulier uitprinten en opsturen

Kunt of wilt u geen gebruik maken van eHerkenning dan biedt het digitale aanvraagformulier de mogelijkheid om dit uit te printen en te ondertekenen. Daarna stuurt u het formulier met de eventuele bijlagen naar het postadres van de provincie.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox.

 

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen. 

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen vanaf 1 augustus 2017 tot en met 15 december 2021 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 5.032.000.

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten en minimaal € 5.000. 

Startdatum

01-08-2017

Einddatum

15-12-2021

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

21-01-2020