Samenvatting

Projecten gericht op  peil gestuurde drainage, kavelruil, ontsluiting voor landbouwverkeer en vee, centrale beregeningsleiding, inrichtingsmaatregelen erfafspoelwater, precisielandbouw of erfbeplanting ten behoeve van landbouwbedrijven, komen in aanmerkingen voor subsidie van de provincie.

Formulier

Omschrijving

Gemeenten, waterschappen en rechtspersonen met een doelstelling gericht op de belangenbehartiging van de agrarische- en tuinbouwsector kunnen voor projecten die ten goede komen aan de landbouwsector in het gebied van de grenscorridor N69, een subsidie ontvangen.

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • Het project wordt uitgevoerd in het gebied Grenscorridor N69
  • Een advies van de Stuurgroep Grenscorridor N69

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in ยง3 (Gebiedsimpuls landbouw) van de Subsidieregeling gebiedsimpuls grenscorridor Noord-Brabant. 

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanpak

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met eHerkenning zet u een digitale handtekening.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 1 augustus 2017 tot en met 15 december 2021 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 2.039.000.

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het project. Zie hiervoor de subsidieregeling. 

Startdatum

01-08-2017

Einddatum

15-12-2021

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

13-11-2020