Samenvatting

De provincie verzamelt gegevens van planten en vogels in het het landelijk gebied van de
provincie Noord-Brabant. Deze gegevens zijn te downloaden vanuit het provinciaal georegister.

Formulier

Omschrijving

De provincie Noord-Brabant heeft de afgelopen 20 jaar veel gegevens verzameld over het vóórkomen van algemene, bedreigde en beschermde soorten planten en vogels in het landelijk gebied van de provincie. Van de bebouwde gebieden en de grotere natuurterreinen zijn weinig gegevens beschikbaar.   Naast de gegevens van planten en vogels heeft de provincie ook gegevens van andere soortgroepen, zoals amfibieën en reptielen. Deze gegevens zijn afkomstig van projectonderzoeken en dus niet provinciedekkend.   Sinds juli 2007 beschikt de provincie ook over verspreidingsgegevens van beschermde soorten vissen in de wateren van de groene hoofdstructuur. Een groot deel van de gegevens is digitaal beschikbaar. De gegevens kunnen uit het provinciaal georegister gedownload worden. Hierin zijn planten- en vogelgegevens opgenomen. Voor deze soortgroepen neemt de provincie vanaf 10 juli 2011 geen gegevensverzoeken meer in behandeling.   De gegevens van andere soortgroepen kunnen via natuuronderzoek@brabant.nl worden opgevraagd.   De verspreidingsgegevens die door de provincie Noord-Brabant worden verzameld zijn niet de enige verkrijgbare gegevens. Via www.natuurloket.nl  kan worden bepaald of er nog meer gegevens beschikbaar zijn. Via die website kunnen de extra gegevens ook worden aangevraagd.

Voorwaarden

De voorwaarden waaronder de gegevens worden verstrekt staan beschreven in het te downloaden bestand.

Contact

U stuurt uw aanvraag naar natuuronderzoek@brabant.nl.

 

 

 

Startdatum

28-06-2011

Einddatum

28-06-2015

Meer informatie

Bijgewerkt

15-04-2019