Samenvatting

Projecten die zich richten op activiteiten in de planvoorbereidingsfase, die nodig zijn voor het doorlopen van een planprocedure om flexwoningen te kunnen realiseren, komen in aanmerking voor subsidie van de provincie.

Formulier

Omschrijving

Woningcorporaties, gemeenten en particuliere initiatiefnemers met rechtspersoonlijkheid kunnen een subsidie ontvangen voor projecten die zich richten op activiteiten in de planvoorbereidingsfase, die nodig zijn voor het doorlopen van een planprocedure om flexwoningen te kunnen realiseren.

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • het project omvat minimaal 5 flexwoningen;
  • de tijdelijke locatie voor de te realiseren flexwoningen is in beginsel ruimtelijk aanvaardbaar;
  • het project wordt uitgevoerd door een gekwalificeerde stedenbouwkundig, bouwkundig of juridisch adviseur of procesbegeleider met minimaal drie jaar werkervaring, blijkend uit zijn of haar curriculum vitae.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in artikel 6 van de Subsidieregeling flexwoningen Noord-Brabant. Naast de regels van de Subsidieregeling zijn ook de regels van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant van toepassing.

 

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanpak

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met DigiD (particulieren en bedrijven zonder rechtspersoonlijkheid zoals de eenmanszaak, VOF, maatschap of commanditaire vennootschap) of eHerkenning (bedrijven, instellingen of overheden met rechtspersoonlijkheid) zet u een digitale handtekening.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

 

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 5 juli 2021 tot en met 15 december 2021 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 200.000.

De hoogte van de subsidie is minimaal € 1.000 en maximaal € 10.000

 

Startdatum

05-07-2021

Einddatum

15-12-2021

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

09-09-2021