Samenvatting

Iedereen mag de financiële stukken van de provincie inzien. De provincie maakt bekend wanneer deze stukken beschikbaar zijn en waar deze ter inzage liggen.

Omschrijving

De financiële stukken van de provincie zijn openbaar. Financiële stukken zijn bijvoorbeeld: de programmabegroting het jaarverslag de jaarrekening Iedereen kan deze stukken inzien. De provincie maakt via een openbare kennisgeving bekend wanneer en waar de stukken beschikbaar zijn. Ze worden bijvoorbeeld ter inzage gelegd in het provinciehuis, gemeentehuizen en bibliotheken. Ook kunt u de stukken digitaal bekijken. Nadere contactinfo: Dienstenplein van het provinciehuis, telefoon: 073 6808888

Contact

De stukken kunnen door een ieder die dat wenst worden ingezien en zijn verkrijgbaar bij de provincie.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt

28-10-2019