Samenvatting

In de periode tussen 1 september en 31 januari is het verboden om organische meststoffen te gebruiken op bouw- en grasland. Wilt u een ontheffing van dit verbod? Bijvoorbeeld voor het doen van gebruiksexperimenten? Dan kunt de ontheffing bij de provincie aanvragen. Als de provincie de ontheffing verleent, mag u van 1 tot en met 15 september experimenteren.

Formulier

Het is verboden om organische meststoffen in de periode tussen 1 september tot en met 31 januari te gebruiken op bouw- en grasland. Organische meststoffen zijn dierlijke meststoffen, zuiveringsslib of een mengsel van deze meststoffen. Alleen voor experimenten in de periode van 1 tot en met 15 september kunt u ontheffing krijgen. De ontheffing geldt voor het brengen van meststoffen op bouwland of niet-beteelde grond. Ook kunt u denken aan zand- of lössgrond. Varianten van meststoffen zijn:

  • compost
  • zuiveringsslib
  • overige organische meststoffen

U vraagt de ontheffing aan bij de provincie via het Omgevingsloket.

De provincie neemt binnen 8 weken een beslissing over u vergunningaanvraag. Maar wanneer de provincie dat nodig vindt, kan de provincie deze termijn verlengen met maximaal 6 weken.

Zo vraagt u een ontheffing aan:

  • Ga naar het Omgevingsloket.
  • U ziet of u een ontheffing moet aanvragen. U kunt dit meteen doen.
  • Log in met eHerkenning.

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

22-12-2023