Samenvatting

Bent u van plan om op of aan provinciale vaarwegen waarvan de uitvoering van het beheer is opgedragen aan waterschap Brabantse Delta een (vaar)evenement te organiseren? Dan moet u een vergunning aanvragen bij het waterschap. Provinciale vaarwegen waarvoor Brabantse Delta beheerder is, zijn: Mark, Dintel, Roode Vaart, Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet (inclusief Steenbergse en Heense haven) en het Mark-Vlietkanaal.

 

Formulier

Omschrijving

Korte (sport)evenementen in, aan of boven een provinciale vaarweg meldt u bij de provincie. Korte evenementen zijn onder andere sprietlopen, paalvechten en kanowedstrijden. Een melding is voldoende als er geen gevaar bestaat voor de veiligheid en voor het vlotte verloop van de scheepvaart. U vraagt toestemming als er kans bestaat dat de veiligheid of het vlotte verloop van de scheepvaart wel in gevaar komt door het evenement. Dit doet u ook als er hinder of gevaar voor de scheepvaart kan bestaan door zwemmende mensen. Wilt u een evenement organiseren op een (deel van de) provinciale weg? Dan moet u een evenementenvergunning hebben van de gemeente. Maar u heeft ook een vergunning van Gedeputeerde Staten nodig. Provinciale wegen zijn ervoor om verkeer snel en veilig te houden. Daarom mag niet zomaar ieder evenement op een (deel van een) provinciale weg zijn. Van Gedeputeerde Staten mag er geen nieuw evenement op een provinciale weg plaatsvinden. Evenementen die in het verleden gedaan zijn op de weg, keuren de Gedeputeerde Staten wel goed. Een evenement is bijvoorbeeld een optocht, rommelmarkt of kermis.

Voorwaarden

De aanvraag moet gaan over een weg die van de provincie is. Gedeputeerde Staten kijken of de aanvraag goedgekeurd wordt. Hierbij kijken zij naar de bescherming van de doorstroming, verkeersveiligheid, leefbaarheid en kwaliteit van de weg.

De voorwaarden voor een melding zijn ondere andere:

  • U wilt een kortdurend evenement organiseren in, aan of boven een provinciale vaarweg.
  • De vaarweg is in beheer bij de provincie.
  • De veiligheid en het vlotte verloop van de scheepvaart wordt niet in gevaar gebracht.

U moet toestemming aanvragen als de veiligheid of het vlotte verloop van de scheepvaart in gevaar komt. Als uitgangspunt kunt u aanhouden dat u toestemming krijgt wanneer het evenement buiten de scheepvaarttijden plaatsvindt.

Contact

U doet het verzoek om vergunning bij de waterschap Brabantse Delta. Hier kunt u ook terecht voor meer informatie.

Wilt u een vergunning voor een evenement op de provinciale weg? Dan moet u deze aanvragen bij het college van Gedeputeerde Staten.

Termijn

Het waterschap en Gedeputeerde Staten nemen binnen acht weken na ontvangst een besluit over uw aanvraag.

De provincie neemt binnen 8 weken na ontvangst een besluit over uw aanvraag.

Aanpak

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het e-formulier in te vullen. Eventuele bijlagen kunt u uploaden en meesturen met het e-formulier. Het e-formulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Voor het digitaal ondertekenen van het e-formulier heeft u eHerkenning (voor ondernemers of organisaties) of DigiD (voor burgers) nodig. Met deze middelen kunt u een rechtsgeldige digitale handtekening zetten.

Informatie over eHerkenning.

Informatie over DigiD.

E-formulier uitprinten en opsturen

Ook hebt u de optie het ingevulde e-formulier uit te printen en op te sturen. U kunt het formulier met de eventuele bijlagen opsturen naar het postadres van de provincie.

Formulier aanvragen

Mocht u uw aanvraag niet digitaal willen/kunnen invullen of versturen, dan is het mogelijk een formulier aan te vragen via het Brabantloket, telefoonnummer 073-6812990. U kunt de ingevulde aanvraag naar het op het formulier vermelde postadres sturen.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem.

In het e-formulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Geeft u in het e-formulier aan dat u géén gebruik wenst te maken van de Berichtenbox, dan zal de communicatie via de reguliere wijze verlopen.

Informatie over de Berichtenbox en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden

 

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

http://www.brabant.nl/loket/klachten-en-bezwaar.aspx

 

Bijgewerkt

17-07-2018