Samenvatting

Bent u van plan om op of aan provinciale vaarwegen waarvan de uitvoering van het beheer is opgedragen aan waterschap Brabantse Delta een (vaar)evenement te organiseren? Dan moet u een vergunning aanvragen bij het waterschap.

Provinciale vaarwegen waarvoor Brabantse Delta beheerder is, zijn: Mark, Dintel, Roode Vaart, Roosendaalsche en Steenbergse Vliet (inclusief Steenbergse en Heense haven) en het Mark-Vlietkanaal.

Voorwaarden:

  • U wilt een kortdurend evenement organiseren in, aan of boven een provinciale vaarweg.
  • De vaarweg is in beheer bij de provincie.
  • De veiligheid en het vlotte verloop van de scheepvaart wordt niet in gevaar gebracht.

U moet toestemming aanvragen als de veiligheid of het vlotte verloop van de scheepvaart in gevaar komt. Als uitgangspunt kunt u aanhouden dat u toestemming krijgt wanneer het evenement buiten de scheepvaarttijden plaatsvindt.

Contact

U doet het verzoek om vergunning bij waterschap Brabantse Delta. Hier kunt u ook terecht voor meer informatie.

Het waterschap en Gedeputeerde Staten nemen binnen acht weken na ontvangst een besluit over uw aanvraag.

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

21-06-2022