Samenvatting

Projecten die de aanschaf of gebruik van e-deelauto’s stimuleren komen in aanmerking voor subsidie van de provincie.

Omschrijving

Stichtingen, verenigingen en MKB-ondernemingen kunnen voor projecten die zorgen voor het stimuleren van de aanschaf of gebruik van e-deelauto’s, een subsidie ontvangen.

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor de subsidieverlening zijn:

  • het project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant;
  • het project is gericht op het stimuleren van de aanschaf of het gebruik van e-deelauto's;
  • het project is uitsluitend gericht op e-deelauto's.

Overige voorwaarden kunt u vinden in ยง 2 (E-deelauto’s) van de Subsidieregeling energie Noord-Brabant. Naast de regels van de Subsidieregeling zijn ook de regels van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant van toepassing.

 

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanpak

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met eHerkenning zet u een digitale handtekening.

Aanvraagformulier uitprinten en opsturen

Kunt of wilt u geen gebruik maken van eHerkenning dan biedt het digitale aanvraagformulier de mogelijkheid om dit uit te printen en te ondertekenen. Daarna stuurt u het formulier met de eventuele bijlagen naar het postadres van de provincie.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

 

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 1 juli 2019 tot en met 3 december 2019 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 750.000.

Startdatum

01-07-2019

Einddatum

03-12-2019

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

30-01-2020