Samenvatting

Projecten die de energietransitie versnellen komen in aanmerking voor subsidie van de provincie. Bijvoorbeeld projecten die bijdragen aan energiebesparing, duurzame opwek of verminderen van de CO2-uitstoot. Energietransitie is de overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen als energiebron naar het gebruik van duurzame energiebronnen.

Formulier

Omschrijving

Privaatrechtelijke rechtspersonen zoals bedrijven en maatschappelijke organisaties en publiekrechtelijke rechtspersonen zoals overheden kunnen voor projecten die zorgen voor het versnellen van de energietransitie, een subsidie ontvangen.

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • Het project is aantoonbaar gericht op het versnellen van de energietransitie;
  • Het project heeft een blijvend effect op de energietransitie;
  • Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met minimaal een andere partij.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in § 1 (Brabant geeft energie) van de Subsidieregeling energie Noord-Brabant.

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanpak

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Eventuele bijlagen kunt u uploaden en meesturen met het digitale aanvraagformulier. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Voor het digitaal ondertekenen van het aanvraagformulier heeft u eHerkenning (voor ondernemers of organisaties) nodig. Met dit middel kunt u een rechtsgeldige digitale handtekening zetten.

Informatie over eHerkenning

Aanvraagformulier uitprinten en opsturen

Kunt of wilt u geen gebruik maken van eHerkenning, dan biedt het digitale aanvraagformulier de mogelijkheid om dit uit te printen en te ondertekenen. Daarna stuurt u het formulier met de eventuele bijlagen naar het postadres van de provincie.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem.

In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Geeft u in het aanvraagformulier aan dat u géén gebruik wenst te maken van de Berichtenbox, dan zal de communicatie via de reguliere wijze verlopen.

Informatie over de Berichtenbox en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden

Er is sprake van een tendersysteem. Dit houdt in dat, na afloop van de aanvraagperiode, gelijktijdig op de aanvragen wordt beslist op grond van een onderlinge vergelijking van een aantal criteria.

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 1 augustus 2019 tot en met 19 september 2019.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de tenderperiode is € 1.000.000.

De hoogte van de subsidie is maximaal 50 % van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 124.999.

Startdatum

01-08-2019

Einddatum

19-09-2019

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

01-10-2019