Samenvatting

Heeft u een terrein en een vergunning voor het winnen van koolwaterstoffen? U moet één keer een bedrag aan ons betalen voor het winnen van koolwaterstoffen.

Als u houder bent van een winningsvergunning en u gebruikt een terrein voor het winnen van koolwaterstoffen, moet u eenmalig een bedrag aan de provincie betalen. Bij een medehouderschap betaalt de medehouder.

U moet het eenmalige bedrag betalen aan de provincie als:

  • u (mede)houder bent van een winningsvergunning;
  • binnen deze provincie gebruikt u een terrein voor het winnen van koolwaterstoffen;
  • de mijnbouwwerken die u nodig heeft aanwezig zijn op het terrein.

U moet het bedrag betalen aan de provincie. Het bedrag moet binnen een maand na vaststelling van de hoogte van het bedrag betaald worden. De provincie maakt de hoogte van het bedrag bekend.

De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de oppervlakte van het terrein.

02-02-2023