Samenvatting

Projecten gericht op het ontwerpen van een business case ten behoeve van de uitvoering van arbeidsmarktprojecten komen in aanmerking voor subsidie van de provincie.

Formulier

Adviesbureaus, ondernemingen die de regionale economische ontwikkeling in Noord-Brabant bevorderen en samenwerkingsverbanden van twee of meer onderwijsinstellingen of werkgeversorganisaties kunnen voor projecten die gericht zijn op het ontwerpen van een business case t.b.v. de uitvoering van arbeidsmarktprojecten een subsidie ontvangen.  

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

 • het project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant;
 • het project is gericht op het ontwerpen van een business case ten behoeve van de uitvoering van arbeidsmarktprojecten;
 • het project is gericht op een op de export gerichte sector in de kenniseconomie of op een van de volgende ambitie- of transitieopgaven van de provincie Noord-Brabant:
  • Woningbouw
  • Streven naar excellente data-economie
  • Energietransitie
  • Klimaatadaptatie
  • Gezond ouder worden
  • Agrifoodtransitie
  • Stimuleren van een circulaire economie

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in §4.6 van de Subsidieregeling Economie kennis en talentontwikkeling Noord-Brabant 2022. Naast de regels van de Subsidieregeling zijn ook de regels van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant van toepassing.

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen. 

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met eHerkenning zet u een digitale handtekening. Hiervoor heeft u eHerkenning niveau 2+ nodig met de specifieke machtiging: ondertekenen subsidieaanvragen provincie Noord-Brabant.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de Berichtenbox uw aanvraag in te dienen.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

U kunt een aanvraag indienen van 30 juli 2022 tot en met 30 september 2022.

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 1.000.000.

De hoogte van de subsidie voor het ontwerpen van een business case ten behoeve van de uitvoering van arbeidsmarktprojecten bedraagt 100% van de subsidiabele kosten tot een maximum van €40.000 per project. De hoogte van de subsidie voor het uitvoeren van arbeidsmarktprojecten bedraagt maximaal €10.000 per project.

30-07-2022

30-09-2022

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. 

22-02-2024