Samenvatting

Projecten voor de verhoging van de datamaturiteit door de inzet van een data-expert komen in aanmerking voor subsidie van de provincie. 

Formulier

MKB-ondernemingen kunnen voor projecten, die zorgen voor verhoging van hun datamaturiteit, een subsidie ontvangen.  

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn: 

  • de MKB-onderneming behoort tot een specifiek in de regeling aangewezen sector
  • de MKB-ondernemer heeft het project besproken met een datacoach

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in §1 van de subsidieregeling Economie, kennis en talentontwikkeling. 

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

U kunt voor vragen ook terecht bij Gerard Blom, Programme Manager, BOM (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij), gblom@bom.nl

 

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met eHerkenning zet u een digitale handtekening. Hiervoor heeft u eHerkenning niveau 2+ nodig met de specifieke machtiging: ondertekenen subsidieaanvragen provincie Noord-Brabant.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de Berichtenbox uw aanvraag in te dienen.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen. 

U kunt een aanvraag indien van 8 december 2021 t/m 17 december 2025, of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt

€ 900.000

De hoogte van de subsidie bedraagt voor een: a. eendagsadvies € 1.000 en b. meerdaagsadvies € 500 per adviesdag tot een maximum van 8 adviesdagen en tot een maximum van € 4.000.

08-12-2021

17-12-2025

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. 

16-04-2024