Samenvatting

Projecten die gericht zijn op het versterken van de innovatiekracht en verduurzaming in de regio West-Brabant komen in aanmerking voor subsidie van de provincie.

Formulier

Omschrijving

Rechtspersonen of samenwerkingsverbanden kunnen voor projecten die zorgen voor versterking van de innovatiekracht en verduurzaming, een subsidie ontvangen. De projecten zijn vooral gericht op de sectoren maintenance, logistiek, agrofood & biobased, vrijetijdseconomie, creatieve dienstverlening, arbeidsmarkt of circulaire economie en energietransitie.

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • het project is gericht en komt ten goede aan MKB-ondernemingen;
  • het project bevindt zich in de start- of experimentele fase;
  • het project heeft een aantoonbaar regionaal effect.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in ยง 1 (Versterking innovatiekracht en verduurzaming in de regio West-Brabant) van de Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant 2016. 

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de contactpersoon van Regio West-Brabant, heleen.vanexsel@west-brabant.eu 

Aanpak

U kunt een aanvraag indienen door het aanvraagformulier te downloaden en in te vullen. Daarna stuurt u het formulier met de eventuele bijlagen op naar Regio West-Brabant. 

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen. 

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 1 mei 2020 tot en met 30 november 2020 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode voor de 7 deelsectoren zoals genoemd in artikel 1.4 van de Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant 2016, is €305.192. Voor de andere sectoren bedraagt het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode €53.857.

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten en is maximaal €24.999. 

Startdatum

01-05-2020

Einddatum

30-11-2020

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

24-07-2020