Samenvatting

Projecten die vooral gericht zijn op het versterken van agrifood sector komen in aanmerking voor subsidie van de provincie.

Formulier

Omschrijving

Rechtspersonen of samenwerkingsverbanden kunnen voor projecten die zorgen voor met name versterking van de agrifood sector een subsidie ontvangen. De projecten zijn gericht op de sectoren transitie landbouw, klimaat en energie en de sector voeding en gezondheid.

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • het project is gericht en komt ten goede aan MKB-ondernemingen;
  • het project bevindt zich in de start- of experimentele fase;
  • het project heeft een aantoonbaar regionaal effect.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in ยง 3 (Versterking agrifood sector in de regio Noordoost-Brabant) van de Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant 2016.

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij uw contactpersoon van AgiFood Capital, s.maas@agrifoodcapital.nl 

Aanpak

U kunt een aanvraag indienen door het aanvraagformulier te downloaden en in te vullen. Daarna stuurt u het formulier met de eventuele bijlagen op naar Agrifood Capital.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 12 april 2018 tot en met 15 december 2018 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode voor de deelsectoren zoals genoemd in artikel 3.4 onder a van de Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant 2016, is €371.532 Voor de sectoren genoemd in artikel 3.4 onder b bedraagt het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode €50.000.

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten en is maximaal €50.000. 

Startdatum

12-04-2018

Einddatum

15-12-2018

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

06-11-2018