Samenvatting

Kredietunies (= coöperaties met als doel kredietverstrekking door ondernemers aan ondernemers), kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten voor het versterken van hun marktpositie naar zowel kredietgevers als kredietnemers, het versterken van de capaciteit en kwaliteit van kredietbeoordeling en de professionalisering van de organisatie.

Formulier

Omschrijving

De provincie wil innovatie door MKB-bedrijven stimuleren. Die MKB-bedrijven hebben moeite om bij de banken financiering tot € 250.000 te krijgen. Kredietunies voorzien in dit financieringsknelpunt door kredieten te verstrekken aan ondernemers, door ondernemers. De provincie ondersteunt de start-activiteiten van kredietunies in de vorm van een (renteloze achtergestelde) lening.

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • de werkzaamheden vzijn met name gericht op innovatieve MKB-ondernemingen;
  • De kwaliteit en professionaliteit van de kredietunie is geborgd.

 

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in § 6 (Kredietunies) van de Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant 2016.

 

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

 

Aanpak

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het e-formulier in te vullen. Eventuele bijlagen kunt u uploaden en meesturen met het e-formulier. Het e-formulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Voor het digitaal ondertekenen van het e-formulier heeft u eHerkenning (voor ondernemers of organisaties) of DigiD (voor burgers) nodig. Met deze middelen kunt u een rechtsgeldige digitale handtekening zetten.

Informatie over eHerkenning.

Informatie over DigiD.

E-formulier uitprinten en opsturen

Kunt of wilt u geen gebruik maken van eHerkenning of DigiD, dan biedt het e-formulier de mogelijkheid om dit uit te printen en te ondertekenen. Daarna stuurt u het formulier met de eventuele bijlagen naar het postadres van de provincie.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem.

In het e-formulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Geeft u in het e-formulier aan dat u géén gebruik wenst te maken van de Berichtenbox, dan zal de communicatie via de reguliere wijze verlopen.

Informatie over de Berichtenbox en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 1 juni 2016 tot en met 31 december 2018 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is €250.000.

De hoogte van de subsidie is voor projecten gericht op de inrichtingsfase van een kredietunie €50.000,- per project. Voor projecten gericht op de inrichtingsfase van een afdeling van een kredietunie bedraagt de hoogte van de subsidie € 25.000,- per project. 

 

Startdatum

01-06-2016

Einddatum

31-12-2018

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

03-05-2018