Samenvatting

Projecten voor het installeren van innovatieve zonnecel-systeem technologie komen in aanmerking voor subsidie van de provincie.

Formulier

Omschrijving

Ondernemers kunnen voor innovatieve zonne-energieprojecten een subsidie in de vorm van een garantstelling ontvangen. Rechtspersonen of een samenwerkingsverband van rechtspersonen kunnen subsidie krijgen voor projecten die zich richten op het installeren van innovatieve zonneceltechnologie. De subsidie wordt verleend in de vorm van een garantstelling.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • het project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant
  • het project wordt uitgevoerd met de nieuwste technologie op het gebied van zonneceltechnologie

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u raadplegen in ยง 7 (Green Deal: zonnecel-systeem technologie) van de Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant 2016.

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanpak

Formulier downloaden

U kunt een aanvraag indienen door het aanvraagformulier te downloaden en in te vullen. Daarna stuurt u het formulier met de eventuele bijlagen op naar het postadres van de provincie.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem.

informatie over de Berichtenbox

Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de Berichtenbox uw aanvraag in te dienen.

 

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

 

 

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 22 november 2016 tot en met 30 november 2018 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is €4.636.700.

De hoogte van de subsidie is minimaal €25.000 en maximaal €1.000.000.

 

Startdatum

22-11-2016

Einddatum

30-11-2018

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

03-05-2018