Samenvatting

Rechtspersonen kunnen een subsidie in de vorm van een geldlening aanvragen voor projecten die zich richten op het aanleggen of uitbreiden van een warmtenet voor restwarmte.

 

Formulier

Omschrijving

De provincie wil het gebruik van restwarmte stimuleren. Om het voor de markt makkelijker te maken om daarvoor netwerken aan te leggen kunnen rechtspersonen daarvoor een subsidie in de vorm van een geldlening krijgen.

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • het project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant
  • het warmtenet zorgt voor uitwisseling van reststromen tussen verschillende bedrijven

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in ยง8 (Green Deal-warmtenetten) van de Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant 2016.

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanpak

Formulier downloaden

U kunt een aanvraag indienen door het aanvraagformulier te downloaden en in te vullen. Daarna stuurt u het formulier met de eventuele bijlagen op naar het postadres van de provincie.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem.

informatie over de Berichtenbox

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 22 november 2016 tot en met 31 december 2018 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 1.676.383.

De hoogte van de subsidie is minimaal € 125.000 en maximaal €1.676.383.

 

Startdatum

22-11-2016

Einddatum

31-12-2018

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

03-05-2018