Samenvatting

Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op het ontwikkelen of doorontwikkelen van campussen. Rechtspersonen en een samenwerkingsverband van rechtspersonen kunnen de subsidie aanvragen. De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een lening.

Formulier

Omschrijving

De provincie wil campus ontwikkeling stimuleren. Hierdoor zijn faciliteiten beschikbaar, waar nieuwe innovaties op het gebied van biobased economy kunnen worden onderzocht en getest.

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • het project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant;
  • de subsidieaanvrager is exploitant van de campus;
  • de faciliteiten worden gebruikt voor industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of haalbaarheidsstudies gericht op bevordering van de ontwikkeling van biobased economy.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in paragraaf 9 (Green Deal-biobased economy-campusfaciliteiten) van de Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant 2016.

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen

Aanpak

Formulier downloaden

U kunt een aanvraag indienen door het aanvraagformulier te downloaden en in te vullen. Daarna stuurt u het formulier met de eventuele bijlagen op naar het postadres van de provincie.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem.

informatie over de Berichtenbox

Optie a*: Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de Berichtenbox uw aanvraag in te dienen.

Optie b*: Uw bericht kunt u ook via andere kanalen sturen. U kunt het hiernaast vermelde telefoonnummer bellen of uw bericht sturen naar het hiernaast vermelde postadres. 

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen. 

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 22 november 2016 tot en met 31 december 2018 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 4.133.400,-.

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een minimum van €125.000 en een maximum van €4.133.400.

Startdatum

22-11-2016

Einddatum

31-12-2018

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. 

Bijgewerkt

11-10-2018