Samenvatting

Projecten voor nieuwe productieprocessen in een bestaande of nieuwe demonstratiefabriek komen in aanmerking voor subsidie van de provincie.

Formulier

Omschrijving

Rechtspersonen of een samenwerkingsverband van rechtspersonen kunnen voor projecten die nieuwe productieprocessen maken voor een bestaande of nieuwe demonstratiefabriek, een subsidie ontvangen.

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • het project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant;
  • het project is gericht op experimentele ontwikkeling;
  • het productieproces maakt gebruik van groene grondstoffen. Deze grondstoffen moeten worden ingezet voor de productie van groene bouwstenen. Voorbeelden van groene bouwstenen zijn coatings, performance materials en performance chemicals.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in ยง 10 (Biobased economy: demonstratiefabrieken) van de Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant 2016.

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanpak

Bedrijven of instellingen kunnen met aanvragen en verzoeken aan de provincie Noord-Brabant terecht bij Berichtenbox voor bedrijven. Daar kunt u ook een eigen account aanmaken als u die nog niet heeft. Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de berichtenbox uw aanvragen en verzoeken in te dienen.

U kunt een aanvraag indienen door het aanvraagformulier te downloaden en in te vullen. Daarna stuurt u het formulier met de eventuele bijlagen op naar het postadres van de provincie.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen tot en met 31 december 2018 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode tot en met 31 december 2018 is € 0,-.

De hoogte van de subsidie is minimaal €125.000,- en maximaal  80% van de subsidiabele kosten tot ten hoogste 80% van het verschil tussen werkelijke bruto omzetresultaat en geraamde bruto omzetresultaat in de negatieve prognose, bedoeld in 10.6, lid 2 onder c van de Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant 2016.

Startdatum

12-07-2016

Einddatum

31-12-2018

Meer informatie

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

11-10-2018