Samenvatting

Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op de restauratie van rijksmonumenten in de vorm van:

 • a. religieus erfgoed;
 • b. militair erfgoed;
 • c. industrieel erfgoed;
 • d. kastelen en landgoederen.

Formulier

Subsidie op grond van deze paragraaf kan worden aangevraagd door:

 • a. rechtspersonen;
 • b. natuurlijke personen.

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

 • het project is gericht op een rijksmonument;
 • het project is gericht op de restauratie van:
  1. religieus erfgoed;
  2. militair erfgoed;
  3. industrieel erfgoed; of
  4. kastelen of landgoederen;
 • het rijksmonument is gelegen in de provincie Noord-Brabant;

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in §1 van de Subsidieregeling cultureel erfgoed Noord-Brabant 2016. Naast de regels van de Subsidieregeling zijn ook de regels van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant van toepassing.

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen. 

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met DigiD (particulieren en bedrijven zonder rechtspersoonlijkheid zoals de eenmanszaak, VOF,  maatschap of commanditaire vennootschap) of eHerkenning (bedrijven, instellingen of overheden met rechtspersoonlijkheid) zet u een digitale handtekening. Hiervoor heeft u eHerkenning niveau 2+ nodig met de specifieke machtiging: ondertekenen subsidieaanvragen provincie Noord-Brabant.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de Berichtenbox uw aanvraag in te dienen.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

U kunt een aanvraag indienen van 18 oktober 2023 tot en met 25 oktober 2023 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 3.750.000

De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 1.4, bedraagt 70% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van €400.000. Indien toepassing van het eerste lid tot gevolg heeft dat de subsidie minder dan €150.000 bedraagt, wordt de subsidie niet verstrekt.

18-10-2023

25-10-2023

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. 

18-09-2023