Samenvatting

Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op de restauratie van orgels met monumentale waarde.

Formulier

Rechtspersonen kunnen voor projecten gericht op de restauratie van orgels met monumentale waarde, een subsidie ontvangen.  

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  1. het project is gericht op de restauratie van een orgel dat:
    1°. onderdeel is van een rijksmonument dat tot religieus erfgoed behoort; en
    2°. opgenomen is op de lijst van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed;
  2. het orgel is gelegen in de provincie Noord-Brabant;
  3. de aanvrager is eigenaar van het orgel;

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in §4 van de Subsidieregeling Cultureel Erfgoed Noord-Brabant 2016. Naast de regels van de Subsidieregeling zijn ook de regels van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant van toepassing.

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen. 

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met eHerkenning zet u een digitale handtekening. Hiervoor heeft u eHerkenning niveau 2+ nodig met de specifieke machtiging: ondertekenen subsidieaanvragen provincie Noord-Brabant.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de Berichtenbox uw aanvraag in te dienen.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

U kunt een aanvraag indienen van 1 februari 2024 tot en met 4 maart 2024 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 260.000.

De hoogte van de subsidie bedraagt 25% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 124.999.

01-02-2024

04-03-2024

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. 

10-11-2023