Samenvatting

Projecten voor het restaureren van rijksmonumenten in de vorm van religieus, militair of industrieel erfgoed komen in aanmerking voor subsidie van de provincie. Ook de restauratie van kastelen en landgoederen is subsidiabel.

Formulier

Ondernemingen, particulieren en overheden kunnen voor het restaureren van een rijksmonument een subsidie ontvangen.

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • de aanvrager is eigenaar van het rijksmonument
  • het rijksmonument ligt in de provincie Noord-Brabant

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in § 1 (Restauratie van rijksmonumenten) van de Subsidieregeling cultureel erfgoed Noord-Brabant 2016. Naast de regels van de Subsidieregeling zijn ook de regels van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant van toepassing.

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen. 

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met DigiD (particulieren en bedrijven zonder rechtspersoonlijkheid zoals de eenmanszaak, VOF, maatschap of commanditaire vennootschap) of eHerkenning (bedrijven, instellingen of overheden met rechtspersoonlijkheid) zet u een digitale handtekening. 

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

U kunt een aanvraag indienen van 12 september 2022 tot en met 16 september 2022.  

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode bedraagt € 4.000.000.

De hoogte van de subsidie is 70% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 400.000 en een minimum van € 150.000.

12-09-2022

16-09-2022

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

14-10-2022