Samenvatting

Projecten die zorgen voor vernieuwing van kleine en middelgrote musea in Brabant komen in aanmerking voor subsidie van de provincie.

Formulier

Musea en archeo hotspot kunnen voor projecten die zorgen voor het ondersteunen van plannen die gericht zijn op structurele vernieuwingen in het tonen van de collectie, het realiseren van een toekomstbestendige publieksactiviteit of samenwerking (tussen musea), een subsidie ontvangen.

Voorwaarden voor subsidieverlening kunt u vinden in in §5 (Musea) van de Subsidieregeling Cultureel Erfgoed Noord-Brabant 2016.

 

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem.

Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de Berichtenbox uw aanvraag in te dienen.

U kunt een aanvraag indienen door het aanvraagformulier te downloaden en in te vullen. Daarna stuurt u het formulier met de eventuele bijlagen naar het postadres van de provincie.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

 

 

 

U kunt een aanvraag indienen van 1 april 2019 tot en met 30 oktober 2019 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 500.000.

De hoogte van de subsidie bedraagt 70% van de subsidiabel kosten met een minimum van € 5.000 en een maximum van € 24.999.

 

01-04-2019

30-10-2019

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

09-05-2023