Samenvatting

Projecten voor het instandhouden van molens komen in aanmerking voor subsidie van de provincie.

Formulier

Omschrijving

Moleneigenaren kunnen voor projecten die zorgen voor het instandhouden van molens een subsidie ontvangen.

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • de molen ligt in de provincie Noord-Brabant
  • de molen waarop het project betrekking heeft is een rijksmonument

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in paragraaf 3, Instandhouding molens, van de Subsidieregeling cultureel erfgoed Noord-Brabant 2016.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij:

Monumentenwacht Noord-Brabant
Mevrouw L. Schellekens
Sparrendaalseweg 5
5262 LR Vught
Telefoonnummer (0411) 643366

Voor overige vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen. 

Aanpak

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. Meer informatie over de Berichtenbox voor bedrijven en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden vindt u hier.

Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de Berichtenbox uw aanvraag in te dienen.

U kunt een aanvraag indienen door het aanvraagformulier te downloaden en in te vullen. Daarna stuurt u het formulier met de eventuele bijlagen naar Monumentenwacht Noord-Brabant.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 4 juni 2018 tot en met 13 december 2018 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 30.000,-.

De hoogte van de subsidie bedraagt 20% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van €10.000.

Startdatum

04-06-2017

Einddatum

13-12-2018

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. 

Bijgewerkt

11-10-2018