Samenvatting

Projecten voor het in stand houden van molens komen in aanmerking voor subsidie van de provincie.

Formulier

Omschrijving

Moleneigenaren kunnen voor projecten die zorgen voor het in stand houden van molens een subsidie ontvangen.

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • de molen ligt in de provincie Noord-Brabant;
  • de molen waarop het project betrekking heeft is een rijksmonument.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in paragraaf 3 (Instandhouding molens) van de Subsidieregeling cultureel erfgoed Noord-Brabant 2016.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij:

Monumentenwacht Noord-Brabant
Mevrouw L. Schellekens
Sparrendaalseweg 5
5262 LR Vught
Telefoonnummer (0411) 643366

Voor overige vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen. 

Aanpak

U kunt een aanvraag indienen door het aanvraagformulier te downloaden en in te vullen. Daarna stuurt u het formulier met de eventuele bijlagen naar Monumentenwacht Noord-Brabant.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 1 mei 2020 tot en met 10 december 2020 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 340.000. 

Startdatum

01-05-2020

Einddatum

10-12-2020

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. 

Bijgewerkt

14-08-2020