Samenvatting

De provinciale cofinanciering voor Interreg VA programma’s is gekoppeld aan de financiering uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Formulier

Omschrijving

De subsidie als cofinanciering van de bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten en de mate van steun wordt bepaald door de mate waarin er een tekort blijkt aan publieke cofinanciering.

Voorwaarden

Om voor Cofinanciering van Interregprogramma’s in aanmerking te komen is voor het project EFRO een subsidie verleend op grond van een van de volgende programma’s:

  • Interreg VA Duitsland Nederland;
  • Interreg VA Euregio Maas Rijn;
  • Interreg VA Vlaanderen Nederland;
  • Interreg VA Twee Zee├źn.

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij Stimulus Programmamanagement. 

Aanpak

U kunt een aanvraag indienen door het digitaal aanvraagformulier in te vullen. Daarna stuurt u het formulier met de eventuele bijlagen naar Stimulus Programmamanagement. 

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen tot en met 31 december 2020 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is €5.000.000.

Einddatum

31-12-2020

Meer informatie

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

07-05-2018