Samenvatting

Subsidie kan worden verstrekt voor projecten waarvoor subsidie is aangevraagd op grond van titel 5.1. van de Subsidieregeling JTF 2021-2027.

Subsidie kan worden aangevraagd door de persoon die subsidie heeft aangevraagd op grond van de Subsidieregeling JTF 2021-2027.

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

- voor het project wordt subsidie verleend op grond van titel 5.1 van de Subsidieregeling JTF 2021-2027;

- de subsidie wordt aangevraagd als cofinanciering op de subsidie op grond van de Subsidieregeling JTF 2021-2027.

U kunt een aanvraag indienen van 13 februari 2023 tot en met 31 maart 2023.

€ 800.000

De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 4.4, bedraagt 5% van de subsidiabele kosten.

13-02-2023

31-03-2023

20-02-2023