Samenvatting

De provincie Noord-Brabant stimuleert dat optimaal gebruik wordt gemaakt van Europese subsidieprogramma’s om provinciale beleidsdoelen te bereiken. De provincie zet in op verbindingen met andere steden en regio’s via Europese programma’s omdat internationaal goed verbonden steden en regio’s profiteren van de verdergaande mondialisering.

Voor projecten, in het kader van het zesde Interreg A-programma, die aansluiten bij de subsidieregelingcofinanciering Europese programma’s 2021-2027 Noord-Brabant, biedt de provincie Noord-Brabant de mogelijkheid om cofinanciering toe te kennen voor grensoverschrijdende projecten met Vlaanderen en Duitsland.

Subsidie kan worden verstrekt voor grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten waarvoor subsidie is of wordt aangevraagd op grond van een van de volgende programma’s Interreg VI A:

Interreg Vlaanderen – Nederland

Doel van het INTERREG VI Vlaanderen - Nederland programma is het stimuleren van grensoverschrijdende samenwerking met Vlaanderen geënt op economische groei, innovatie, duurzame ontwikkeling, onderwijs, arbeidsmarkt, gezondheidszorg, duurzaam toerisme en het oplossen van grensobstakels.

C. Interreg Maas-Rijn

Doel van het INTERREG VI Maas-Rijn programma is het stimuleren van grensoverschrijdende samenwerking met Nederlands-Belgische-Duitse partners geënt op projecten met een sterke focus op innovatie, duurzame ontwikkeling, onderwijs, arbeidsmarkt, gezondheidszorg, duurzaam toerisme en het oplossen van grensobstakels.

 

Voorwaarden Brabantse cofinanciering:

  • Subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen of in het handelsregister ingeschreven natuurlijke personen.
  • De subsidie wordt aangevraagd als cofinanciering op Interreg-subsidie voor een van de bovenstaande programma’s.
  • Het project komt ten goede aan Noord-Brabant: tenminste een van de deelnemers aan het project is gevestigd in de provincie Noord-Brabant en de resultaten van het project zijn overwegend gericht op de provincie Noord-Brabant.
  • Aanvrager neemt deel in een samenwerkingsverband dat Interreg-subsidie heeft aangevraagd.
  • Aanvrager is gevestigd in Noord-Brabant.
  • De hoogte van de subsidie bedraagt 20% van de subsidiabele kosten van de aanvrager, tot een maximum van € 200.000.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in §3 artikel 3.5 van de Subsidieregeling cofinanciering Europese programma’s 2021 -2027. Naast de regels van de Subsidieregeling zijn ook de regels van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant van toepassing.

Voor vragen kunt u terecht bij Stimulus Programmamanagement (via info@stimulus.nl of 040 237 01 00). U kunt ook de pagina 'Veelgestelde Vragen' (omtrent Interreg VI A) raadplegen op de website van Stimulus. 

Daarnaast kunt u voor vragen terecht bij: 

Interreg Vlaanderen – Nederland

Contactpersoon/projectadviseur Tjeerd van Loosbroek, tel: + 31 652794523, tvloosbroek@brabant.nl

 

Interreg Deutschland–Nederland

Contactpersoon/projectadviseur Piet Boomsma, tel + 31 655686619, boomsma@euregio.org  

 

Interreg Maas-Rijn

Contactpersoon / projectadviseur Provincie of Limburg (NL) | Anna Ozerova , tel  +31 6 21 65 68 07, al.ozerova@prvlimburg.nl

 

Coördinator Interreg VI A provincie Noord-Brabant

Mathieu Oor, tel + 31 6 52 79 40 72, moor@brabant.nl

Het aanvragen van provinciale cofinanciering maakt onderdeel uit van de subsidieaanvraagprocedure in het kader van Interreg IV. Provinciale cofinanciering van de provincie Noord-Brabant voor de Interreg programma’s Vlaanderen-Nederland en Maas-Rijn vraagt u aan via het webportal van Stimulus Programmamanagement. Het aanvragen van Provinciale cofinanciering voor het Interreg Deutschland-Nederland programma loopt via het Regionaal Programmamanagement van betreffende Euregio. De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen. 

De aanvraag van een Interreg project verloopt via de verschillende interreg secretariaten:

Interreg Vlaanderen – Nederland

Interreg Deutschland–Nederland

  • Voor het aanvraagformulier Interreg Deutschland – Nederland, neem contact op met het programmamanagement  Euregio Rijn  Waal en zij geven toestemming voor het digitale indieningssysteem 

Interreg Maas-Rijn

  • Voor het aanvraagformulier Interreg Maas-Rijn, neem contact op met het Secretariaat

 

U kunt een aanvraag indienen van 10 september 2022 (09.00) tot en met 31 december 2024 (17.00) of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Het totaal beschikbare budget voor provinciale cofinanciering voor Interreg VI A projecten is € 2.961.740.

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 20% van de subsidiabele kosten van de aanvrager, tot een maximum van € 200.000.

10-09-2022

31-12-2024

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. 

18-12-2023