Samenvatting

Projecten die zich richten op het stimuleren van de realisering van gezonde, klimaatbestendige en groene schoolpleinen, komen in aanmerking voor subsidie.  

Formulier

Omschrijving

Verenigingen en stichtingen met een doelstelling op het gebied van onderwijs kunnen voor projecten die zich richten op het stimuleren van de realisering van gezonde, klimaatbestendige en groene schoolpleinen, een subsidie ontvangen.

Voorwaarden

Enkele voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • het project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant;
  • de subsidieontvanger heeft volgens haar statuten een doelstelling op het gebied van onderwijs.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in paragraaf 3 (Schoolpleinen van de toekomst) van de Subsidieregeling buurtfonds Noord-Brabant.

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds.

Aanpak

U kunt een aanvraag indienen door het aanvraagformulier te downloaden en in te vullen. Daarna stuurt u het formulier naar noordbrabant@cultuurfonds.nl.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 10 april 2018 tot en met 13 december 2022 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 3.500.000.

De hoogte van de subsidie bedraagt 70% van de subsidiabele kosten tot een maximum van €14.000 per project.

Startdatum

10-04-2018

Einddatum

13-12-2022

Meer informatie

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

03-01-2022