Samenvatting

Projecten die zich richten op het stimuleren van de realisering van gezonde, klimaatbestendige en groene schoolpleinen, komen in aanmerking voor subsidie.  

Verenigingen en stichtingen met een doelstelling op het gebied van onderwijs kunnen voor projecten die zich richten op het stimuleren van de realisering van gezonde, klimaatbestendige en groene schoolpleinen, een subsidie ontvangen.

Enkele voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • het project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant;
  • de subsidieontvanger heeft volgens haar statuten een doelstelling op het gebied van onderwijs.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in paragraaf 3 (Schoolpleinen van de toekomst) van de Subsidieregeling buurtfonds Noord-Brabant.

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds.

U kunt een aanvraag indienen door het aanvraagformulier te downloaden en in te vullen. Daarna stuurt u het formulier naar noordbrabant@cultuurfonds.nl.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

U kunt een aanvraag indienen van 4 april 2018 t/m 13 december 2022

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € € 4.020.000.

De hoogte van de subsidie bedraagt 70% van de subsidiabele kosten tot een maximum van €10.000 per project.

10-04-2018

13-12-2022

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

03-01-2023