Samenvatting

Projecten die zich richten op het stimuleren van de realisering van gezonde, klimaatbestendige en groene schoolpleinen, komen in aanmerking voor subsidie.  

Verenigingen en stichtingen met een doelstelling op het gebied van onderwijs kunnen voor projecten die zich richten op het stimuleren van de realisering van gezonde, klimaatbestendige en groene schoolpleinen, een subsidie ontvangen.

Enkele voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • het project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant;
  • de subsidieontvanger heeft volgens haar statuten een doelstelling op het gebied van onderwijs.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in paragraaf 3 (Schoolpleinen van de toekomst) van de Subsidieregeling buurtfonds Noord-Brabant.

Voor vragen kunt u terecht bij de het Cultuurfonds.

U kunt vanaf 1 mei 2024 een aanvraag doen via de site van het Cultuurfonds:

https://www.cultuurfonds.nl/brabant

U kunt een aanvraag indienen van 1 mei 2024 tot en met 4 november 2024 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € € 250.000.

De hoogte van de subsidie bedraagt 70% van de subsidiabele kosten tot een maximum van €10.000 per project.

De hoogte van de subsidie bedraagt 70% van de subsidiabele kosten tot een maximum van €10.000 per project.

01-05-2024

04-11-2024

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

23-01-2024