Samenvatting

Culturele verenigingen en stichtingen kunnen subsidie aanvragen voor buurtgerichte cultuurprojecten in onze provincie. Ook ZZP-ers gericht op cultuurontwikkeling kunnen subsidie aanvragen.

 

Formulier

Omschrijving

De provincie wil buurtcultuurprojecten stimuleren omdat deze de leefbaarheid in buurten versterken.    

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • het project is gericht op het verhogen van de sociale weerbaarheid en sociale veerkracht;
  • de artistieke kwaliteit wordt genoegzaam aangetoond;
  • het project is gericht op duurzame borging in de wijk.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in paragraaf 1 (Buurtcultuur) van de Subsidieregeling buurtfonds Noord-Brabant.

 

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Prins Bernard Cultuurfonds Noord-Brabant via noordbrabant@cultuurfonds.nl of via (073) – 6812209.

 

Aanpak

U kunt een aanvraag indienen door het aanvraagformulier te downloaden en in te vullen. Daarna stuurt u het formulier met de eventuele bijlagen op naar het postadres van het Prins Bernard Cultuurfonds Noord-Brabant.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

 

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 1 maart 2017 tot en met 13 december 2020 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het beschikbare budget voor 2017 is €300.000. Ook voor de jaren  2018, 2019 en 2020 bedraagt het beschikbare budget €300.000 per jaar.

De hoogte van de subsidie is 30% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van €10.000.

 

Startdatum

01-03-2017

Einddatum

13-12-2020

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

 

 

Bijgewerkt

05-01-2018