Samenvatting

Culturele verenigingen en stichtingen kunnen subsidie aanvragen voor buurtgerichte cultuurprojecten in onze provincie. Ook ZZP-ers gericht op cultuurontwikkeling kunnen subsidie aanvragen.

Formulier

Omschrijving

De provincie wil buurtcultuurprojecten stimuleren omdat deze de leefbaarheid in buurten versterken.

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • het project is gericht op het verhogen van de sociale weerbaarheid en sociale veerkracht;
  • de artistieke kwaliteit wordt genoegzaam aangetoond;
  • het project is gericht op duurzame borging in de wijk.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in paragraaf 1 (Buurtcultuur) van de Subsidieregeling buurtfonds Noord-Brabant.

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant.

Aanpak

U kunt een aanvraag indienen door het aanvraagformulier te downloaden en in te vullen. Daarna stuurt u het formulier met de eventuele bijlagen op naar het postadres van het Prins Bernard Cultuurfonds Noord-Brabant.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

Indienperiode

Voor dit jaar kunt u kunt een aanvraag indienen van 13 maart 2018 tot en met 31 oktober 2018 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het beschikbare budget voor het versterken van het lokale en het gemeenschappelijke culturele vermogen  is €212.612. Voor icoonprojecten die het culturele vermogen in de regio versterken bedraagt het beschikbare budget €100.000.

 

Startdatum

13-03-2018

Einddatum

31-10-2018

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

09-10-2018