Samenvatting

Culturele verenigingen en stichtingen kunnen subsidie aanvragen voor buurtgerichte cultuurprojecten in onze provincie. Ook ZZP-ers gericht op cultuurontwikkeling kunnen subsidie aanvragen.

Omschrijving

De provincie wil buurtcultuurprojecten stimuleren omdat deze de leefbaarheid in buurten versterken.

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • de artistieke kwaliteit van het project wordt voldoende aangetoond;
  • het project is gericht op duurzame borging in de buurt dan wel regio waarop het project is gericht.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in paragraaf 1 (Buurtcultuur) van de Subsidieregeling buurtfonds Noord-Brabant.

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant.

Aanpak

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus kan het Cultuurfonds alleen gescande aanvraagformulieren in behandeling nemen voor het Buurtcultuurfonds, het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds en het fonds Schoolpleinen voor de Toekomst. De gescande aanvraagformulieren kunnen gemaild worden naar NoordBrabant@cultuurfonds.nl.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 15 januari 2020 tot en met 30 oktober 2020 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het beschikbare budget voor het versterken van het lokale en het gemeenschappelijke culturele vermogen  is €230.000. Voor icoonprojecten die het culturele vermogen in de regio versterken bedraagt het beschikbare budget €100.000. 

Startdatum

15-01-2020

Einddatum

30-10-2020

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

16-10-2020