Samenvatting

Culturele verenigingen en stichtingen kunnen subsidie aanvragen voor buurtgerichte cultuurprojecten in onze provincie. Ook zzp'ers gericht op cultuurontwikkeling kunnen subsidie aanvragen.

Formulier

De provincie wil buurtcultuurprojecten stimuleren omdat deze de levendigheid in buurten versterken.

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

het project draagt bij aan:

  • Sociale cohesie;
  • Publieke beeldvorming;
  • De kwaliteit van de leefomgeving;
  • Het culturele vermogen of de culturele zelfredzaamheid in de buurt waarop het project is gericht.
  • de artistieke kwaliteit van het project wordt voldoende aangetoond;
  • het project is gericht op duurzame borging in de buurt of de regio waarop het project is gericht.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in paragraaf 1 (Buurtcultuur) van de Subsidieregeling buurtfonds Noord-Brabant.

Voor vragen kunt u terecht bij het Cultuurfonds Noord-Brabant: noordbrabant@cultuurfonds.nl / (073) 681 22 09

Download het aanvraagformulier en mail het ingescande formulier naar noordbrabant@cultuurfonds.nl

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

U kunt een aanvraag indienen van 9 januari 2024 tot en met 4 november 2024 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Het beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 300.000

09-01-2024

04-11-2024

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

16-01-2024