Samenvatting

Culturele verenigingen en stichtingen kunnen subsidie aanvragen voor buurtgerichte cultuurprojecten in onze provincie. Ook ZZP-ers gericht op cultuurontwikkeling kunnen subsidie aanvragen.

Formulier

De provincie wil buurtcultuurprojecten stimuleren omdat deze de leefbaarheid in buurten versterken.

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • de artistieke kwaliteit van het project wordt voldoende aangetoond;
  • het project is gericht op duurzame borging in de buurt dan wel regio waarop het project is gericht.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in paragraaf 1 (Buurtcultuur) van de Subsidieregeling buurtfonds Noord-Brabant.

Voor vragen kunt u terecht bij het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant: noordbrabant@cultuurfonds.nl / (073) 681 22 09

Let op: het Buurtfonds kent een eigen aanvraagformulier. Aanvragen doe je niet via het online systeem van het Cultuurfonds maar door het aanvraagformulier in te vullen en in te scannen. De gescande aanvraagformulieren kunnen met bijlagen gemaild worden naar NoordBrabant@cultuurfonds.nl.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

U kunt een aanvraag indienen van 18 januari 2023 tot en met 01 november 2023 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Het beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 300.000

18-01-2023

01-11-2023

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

20-06-2023