Samenvatting

Als u in, onder of over het water wilt gaan bouwen, is het handig om eerst te controleren wie de beheerder van de vaarweg is.

Waterschap Brabantse Delta regelt het beheer. Voor deze vaarwegen moet u dan ook bij het waterschap een vergunning aanvragen.

Provinciale vaarwegen waarvoor Brabantse Delta beheerder is, zijn:

Mark, Dintel, Roode Vaart, Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet (inclusief Steenbergse en Heense haven) en het Mark-Vlietkanaal. 

Contact

U vraagt de vergunning aan bij waterschap Brabantse Delta.

Het waterschap neemt binnen acht weken na ontvangst een besluit over uw aanvraag.

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

U kunt bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift, dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.

20-11-2020