Samenvatting

Voor het bouwen of werken aan een provinciale weg heeft u een vergunning nodig. Vraag hier vergunning gebruik provinciale wegen aan.

Formulier

In dat geval controleert u eerst wie de eigenaar van deze weg is. De provincie heeft openbare wegen in eigen beheer. U moet dan bij de provincie een vergunning of ontheffing aanvragen. Het gaat hierbij om bouwwerken zoals bruggen, viaducten, kabels en een inrit. Of denk aan activiteiten zoals een carnavalsoptocht of braderie.

De voorwaarden zijn onder andere:

  • De weg is in beheer bij de provincie.
  • Uw bouwwerk of activiteit brengt het verkeer niet in gevaar. 
  • Uw bouwwerk of activiteit tast de weg en de berm niet aan.

30-06-2021