Samenvatting

U moet een vergunning of een ontheffing aanvragen bij de provincie als u wilt bouwen of werken op, over of onder een provinciale weg.

Omschrijving

In dat geval controleert u eerst wie de eigenaar van deze weg is. De provincie heeft openbare wegen in eigen beheer. U moet dan bij de provincie een vergunning of ontheffing aanvragen. Het gaat hierbij om bouwwerken zoals bruggen, viaducten, kabels en een inrit. Of denk aan activiteiten zoals een carnavalsoptocht of braderie.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn onder andere:

  • De weg is in beheer bij de provincie.
  • Uw bouwwerk of activiteit brengt het verkeer niet in gevaar. 
  • Uw bouwwerk of activiteit tast de weg en de berm niet aan.

Contact

U vraagt de vergunning of de ontheffing aan bij de provincie.

Termijn

De provincie neemt een besluit na 8 weken.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

U kunt bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt beroep aantekenen bij de rechtbank.

Bijgewerkt

14-04-2020