Samenvatting

Beheert u dunne mest waardoor de bodem van uw bedrijf is verontreinigd of aangetast? U moet dit melden bij de gemeente. Ook moet u snel maatregelen treffen om de gevolgen van de verontreiniging zoveel mogelijk te beperken. Wilt u tot bodemsanering over gaan? Dan meldt u dit voornemen binnen 4 weken bij de provincie.

Formulier

Omschrijving

U heeft een meldingsplicht als u een mestbassin voor dunne mest beheert en de bodem bij uw bedrijf is verontreinigd of aangetast. Onder 'dunne mest' wordt mest verstaan die: met een pomp te verplaatsen is; en bestaat uit ontlasting en/of urine van landbouwhuisdieren; en eventueel met mors-, spoel-, reinigings- of regenwater vermengd is. U moet in dat geval zo snel mogelijk maatregelen nemen om de gevolgen van de bodemverontreiniging zoveel mogelijk te beperken. Bent u van plan om tot bodemsanering over te gaan? Meld uw plannen dan binnen 4 weken bij de provincie.

Contact

Meld de verontreiniging of aantasting van de bodem door dunne mest bij de gemeente. Een voornemen tot bodemsanering meldt u bij de provincie.

Bedrijven of instellingen kunnen met verzoeken en aanvragen aan de provincie Noord-Brabant terecht bij Berichtenbox voor bedrijven. Daar kunt u ook een eigen account aanmaken als u die nog niet heeft.
Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de berichtenbox uw verzoeken en aanvragen in te dienen.
Indienen doet u door het digitale aanvraagformulier in te vullen en dit digitaal te verzenden of uw aanvraag, voorzien van uw adresgegevens, op te sturen naar het hiernaast vermelde postadres van de provincie.

Wet- en regelgeving

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt beroep aantekenen bij de rechtbank.

Bijgewerkt

16-12-2019