Samenvatting

Beheert u dunne mest waardoor de bodem van uw bedrijf is verontreinigd of aangetast? U moet dit melden bij de gemeente. Ook moet u snel maatregelen treffen om de gevolgen van de verontreiniging zoveel mogelijk te beperken. Wilt u tot bodemsanering over gaan? Dan meldt u dit voornemen binnen 4 weken bij de provincie.

Formulier

Omschrijving

U heeft een meldingsplicht als u een mestbassin voor dunne mest beheert en de bodem bij uw bedrijf is verontreinigd of aangetast. Onder 'dunne mest' wordt mest verstaan die: met een pomp te verplaatsen is; en bestaat uit ontlasting en/of urine van landbouwhuisdieren; en eventueel met mors-, spoel-, reinigings- of regenwater vermengd is. U moet in dat geval zo snel mogelijk maatregelen nemen om de gevolgen van de bodemverontreiniging zoveel mogelijk te beperken. Bent u van plan om tot bodemsanering over te gaan? Meld uw plannen dan binnen 4 weken bij de provincie.

Contact

Meld de verontreiniging of aantasting van de bodem door dunne mest bij de gemeente. Een voornemen tot bodemsanering meldt u bij de provincie.

Aanpak

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het e-formulier in te vullen. Eventuele bijlagen kunt u uploaden en meesturen met het e-formulier. Het e-formulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Voor het digitaal ondertekenen van het e-formulier heeft u eHerkenning (voor ondernemers of organisaties) of DigiD (voor burgers) nodig. Met deze middelen kunt u een rechtsgeldige digitale handtekening zetten.

Informatie over eHerkenning.

Informatie over DigiD.

E-formulier uitprinten en opsturen

Ook hebt u de optie het ingevulde e-formulier uit te printen en op te sturen. U kunt het formulier met de eventuele bijlagen opsturen naar het postadres van de provincie.

Formulier aanvragen

Mocht u uw aanvraag niet digitaal willen/kunnen invullen of versturen, dan is het mogelijk een formulier aan te vragen bij de provincie Noord-Brabant, telefoonnummer 073-6812990. U kunt de ingevulde aanvraag naar het op het formulier vermelde postadres sturen.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem.

In het e-formulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Geeft u in het e-formulier aan dat u géén gebruik wenst te maken van de Berichtenbox, dan zal de communicatie via de reguliere wijze verlopen.

Informatie over de Berichtenbox en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden

Wet- en regelgeving

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt beroep aantekenen bij de rechtbank.

Bijgewerkt

14-04-2020